Công văn 7067/TCHQ-TXNK

Công văn 7067/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7067/TCHQ-TXNK 2018 bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7067/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm đáp ứng quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước và hỗ trợ người nộp thuế một số tiện ích trên Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xây dựng bổ sung một số chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử 24/7. Đến nay Chương trình đã hoàn thiện và đang chuẩn bị cập nhật, nâng cấp chính thức Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Do việc nâng cấp chương trình có thay đổi cơ bản so với chương trình người nộp thuế đang thực hiện, trong đó có nâng cấp thay đổi cơ bản về người sử dụng.

Trước khi chính thức nâng cấp chương trình, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan thông báo và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng chương trình nâng cấp như sau:

Chương trình đang thực hiện sử dụng 01 user cho người lập lệnh và người duyệt lệnh sẽ được thay đổi người lập lệnh và người duyệt lệnh là hai người khác nhau. Vì vậy, người nộp thuế phải khai bổ sung thêm 01 user cập nhật vào cho người nộp thuế khi lập lệnh.

1. Quy trình tổng quan thực hiện 2 bước yêu cầu ngân hàng trích nợ thanh toán tiền thuế, phí trên 24/7:

1.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp phải có 2 tài khoản (user) sử dụng hệ thống VNACCS.

- Doanh nghiệp phải có chữ ký điện tử đã được đăng ký sử dụng.

1.2. Các bước thực hiện đăng ký vào hệ thống:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 24/7 thực hiện đăng ký quản trị người dùng.

+ Tạo 01 user thực hiện phê duyệt và đồng thời là quản trị thông tin người sử dụng của doanh nghiệp mình (cần có chữ ký số để xác thực).

+ Tạo 01 user thực hiện vai trò tạo lập giấy nộp tiền.

- Bước 2: Thực hiện việc gửi yêu cầu cho ngân hàng thực hiện trích nợ thanh toán tiền thuế, phí.

+ User thực hiện vai trò tạo lập giấy nộp tiền thanh toán, gửi phê duyệt.

+ User thực hiện vai trò phê duyệt thực hiện phê duyệt (xác nhận bằng chữ ký điện tử) để xác nhận gửi cho ngân hàng.

2. Trường hợp Doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hệ thống 24/7:

Các trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng nộp thuế điện tử 24/7 hiện đang sử dụng 01 user để sử dụng chung cho người lập lệnh và đồng thời là người sử dụng duyệt lệnh thanh toán chuyển yêu cầu sang ngân hàng trích nợ tài khoản, doanh nghiệp thực hiện khai báo bổ sung như sau:

2.1. Nguyên tắc

- User đã đăng ký truy cập đầu tiên và đang sử dụng: Hệ thống sẽ ngầm định user này có vai trò là user phê duyệt.

- Doanh nghiệp sẽ phải đăng ký bổ sung thêm 01 user mới: Từ user đã đăng ký tạo mới thêm một user cho việc tạo lập giấy nộp tiền (chú ý: User này phải được đăng ký bên hệ thống VNACCS/VCIS thành công).

2.2. Các bước thực hiện:

Bước 1. Đăng ký user quản trị và phê duyệt: Khi người có user người sử dụng đầu tiên vào hệ thống thì hệ thống mặc định sẽ ngầm định được phân quyền cho NSD là quyền phê duyệt và quản trị. User quản trị và phê duyệt này không cần phải đăng ký lại.

Bước 2. Đăng ký user tạo lập chứng từ: NSD đăng ký sử dụng hệ thống 24/7 với quyền quản trị và phê duyệt có thể thêm mới nhiều NSD khác với các quyền nhập liệu, NSD chọn menu Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ, Hệ thống hiển thị màn hình thông tin của người sử dụng đã đăng ký trước đó với vai trò quản trị và người phê duyệt.

- NSD chọn chức năng < Danh sách NSD>. Hệ thống hiển thị thông tin về NSD thứ 1.

- NSD chọn chức năng < Tạo mới>. NSD nhập thông tin tên đăng nhập (Đây chính là thông tin user đã đăng ký vào hệ thống VNACCS).

- NSD nhập thông tin trên các trường có đánh dấu (*) mầu đỏ: Họ tên, ngày sinh ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực, chọn vai trò là “người nhập liệu”. Sau đó chọn chức năng <Ghi lại> để lưu thông tin về người nhập liệu.

- Sau khi lưu lại Doanh nghiệp đã hoàn thành việc tạo 2 user.

3. Trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng hệ thống 24/7

3.1. Yêu cầu

- Doanh nghiệp phải có 2 user được đăng ký tại hệ thống VNACCS/VCIS

- Phải có thiết bị là chữ ký số được đăng ký sử dụng và còn hiệu lực.

- Doanh nghiệp phải download phần mềm sử dụng chữ ký số trên máy tính cá nhân từ Chương trình nộp thuế điện tử 24/7

3.2. Các bước thực hiện

Bước 1. Đăng ký user quản trị và phê duyệt: Thực hiện đăng ký user có vai trò quản trị và người phê duyệt như hướng dẫn sử dụng hiện đang đăng tải trên hệ thống 24/7.

Bước 2. Đăng ký user tạo lập chứng từ: Xem cụ thể bước 2 của mục 2.2.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị các ngân hàng phối hợp thu căn cứ danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử 24/7, chỉ đạo các Chi nhánh, sở giao dịch của ngân hàng khẩn trương hướng dẫn khách hàng đăng ký bổ sung thêm 01 tài khoản (user) trên hệ thống VNACCS và thực hiện thay đổi quyền quản trị và phê duyệt hoặc lập lệnh của từng user.

Trường hợp khách hàng đăng ký mới nộp thuế điện tử 24/7, đề nghị các ngân hàng hướng dẫn khách hàng đăng ký theo quy trình mới được nâng cấp.

- Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh ngân hàng phối hợp thu trên địa bàn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngay quyền cho các user người sử dụng phù hợp với quy trình thực hiện theo chương trình được nâng cấp.

- Thời gian nâng cấp: Kể từ 0 giờ ngày 10/12/2018 Chương trình nộp thuế điện tử sẽ được nâng cấp bổ sung các chức năng mới liên quan đến người sử dụng. Vì vậy, các ngân hàng phối hợp thu và các Cục Hải quan thông báo cho doanh nghiệp kịp thời cập nhật vào hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Ngân hàng phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và khẩn trương triển khai tuyên truyền cho người nộp thuế thực hiện hoàn thành bổ sung thông tin trước thời gian hệ thống được nâng cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Văn phòng TCHQ (để biết);
- Báo Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-DT (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7067/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7067/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7067/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7067/TCHQ-TXNK 2018 bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7067/TCHQ-TXNK 2018 bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7067/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành30/11/2018
        Ngày hiệu lực30/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7067/TCHQ-TXNK 2018 bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7067/TCHQ-TXNK 2018 bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng

              • 30/11/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực