Công văn 7067/TNMT-VPĐK

Công văn 7067/TNMT-VPĐK năm 2016 về các dự án đang đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7067/TNMT-VPĐK dự án đang đăng ký thế chấp đất tài sản hình thành trong tương lai Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7067/TNMT-VPĐK
V/v các dự án đang đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sn gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

Thành phHồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 m 2016

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
-
y ban nhân dân quận 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

 

Căn cứ Công văn số 2043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/5/2016 và Công văn số 6018/VP-ĐTMT ngày 27/6/2016 của Văn phòng y ban nhân dân thành ph vviệc rà soát tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và lập danh sách tình hình các dự án xây dựng nhà ở trên địa thành phố do chủ đầu tư đang đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai và các cá nhân, tchức mua nhà trong dự án đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi danh sách đến các đơn vị để phối hợp tiếp theo và sẽ niêm yết danh sách này tại trang web của Sở và Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đtiện theo dõi.

Đính kèm danh sách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
y ban nhân dân thành ph(để báo cáo);
- T
ng cục quản lý đt đai (để báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- P.Qu
n lý sử dụng đất, P. Pháp chế;
- Văn phòng Sở (để công bố trên trang web và thông tin báo chí);
- Lưu
: VT
DT:T.Trang.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM Đ
ỐC
Trần Văn Thạch

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐẾN NGÀY (TÍNH ĐẾN NGÀY 08/06/2016)
Đính kèm Công văn s 7067/TNMT-VPĐK ngày 14/07/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

BÊN THẾ CHẤP

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN THẾ CHẤP

QUẬN/ HUYN

SỐ GCN/ HỢP ĐNG

NGÀY CẤP

BÊN NHẬN THẾ CHP

NGÀY ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

1

CÔNG TY CPHẦN CẢNH HƯNG - HẢI THÀNH

DELTA RIVER TOWER (THE WATERFRONTSAI GON)

THỬA 52 VÀ 53, TỜ 30, P. BẾN NGHÉ,

1

CT05073

08/01/2011

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

30/9/2015

2

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

CHUNG CƯ

82-84 CALMETTE, P. NGUYỄN THÁI BÌNH

1

T00022QSDĐ/3865/UB

15/12/1998

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HCM

14/11/2014

3

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ

CAO ỐC VĂN PHÒNG HDRC

36 BÙI TH XUÂN, P. BN THÀNH

1

CT45572

19/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

10/7/2015

4

CÔNG TY CPHẦN ĐẦU TƯ THẢO ĐIỀN

KHU MASTERI

159, XA LỘ HÀ NỘI

2

CT12253

27/03/2012

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

ÔNG CHANG Yl HSIN - PHẠM THÁNH NGUYỆT

KHU MASTERI

T3-B12A-04 VÀ T3-B12A-05, XA LỘ HÀ NỘI, P. THO ĐIỀN

2

T3-B12A-04 VÀ T3- B12A.05/HĐMB-TD

17/05/2015

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

2/12/2015

 

4.2

LECAT THIERRY ROLAND

KHU MASTERI

CĂN HỘ T3-B33-07, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T3-B33.07/HĐMB-TD

27/03/2012

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

11/12/2015

 

4.3

LECAT THIERRY ROLAND

KHU MASTERI

CĂN HỘ T3-B33-08, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T3-B33.08/HĐMB-TD

27/03/2012

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN

11/12/2015

 

4.4

WANG HUANG YUAN SHU- WANG WEN CHUN

KHU MASTERI

CĂN HỘ T1-A33-09, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T1-A33.09/HĐMB-TD

16/03/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

16/7/2015

 

4.5

WANG HUANG YUAN SHU- WANG WEN CHUN

KHU MASTERI

CĂN HỘ T1-A33-10, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T1-A33.10/HĐMB-TD

16/03/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

16/7/2015

 

4.6

ĐINH THNGỌC LIÊN - LAI CHUN HSIANG

KHU MASTERI

CĂN HỘ T3-B30-07, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T3-B30.07/HĐMB-TD

24/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

16/7/2015

 

4.7

MẠCH MIÊU THƯỜNG - KUNG, HSIANG- PING

KHU MASTERI

CĂN HỘ T1-A08-03, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T1-A08.03/HĐMB-TD

16/03/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

21/7/2015

 

4.8

NGUYỄN THỊ PHẤN - HE.ZHI PING

KHU MASTERI

CĂN HỘ T3-B11-02, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T3-B11.02/HĐMB-TD

20/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

21/7/2015

 

4.9

NGUYỄN THPHẤN - HE.ZHI PING

KHU MASTERI

CĂN HỘ T3-B35-03, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T3-B35.03/HĐMB-TD

24/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

21/7/2015

 

4.10

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG NHÂN

KHU MASTERI

CĂN HỘ T1-A05-02, TÒA NHÀ CC T3, KHỐI THÁP B, MASTERI THẢO ĐIỀN

2

T1-A05.02/HĐMB-TD

12/03/2015

NGÂN HÀNG TMCP BN VIỆT - CHI NHÁNH TP. HCM

19/11/2015

5

CĐT: CTY CP XD GIAO THÔNG TM BẢO SƠN

CC CAO CP HOMYLAND 2

THỬA 29, TỜ 8, P. BÌNH TRƯNG TÂY

2

CT19879

04/02/2013

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG

CC CAO CẤP HOMYLAND 2

MT BẰNG THƯƠNG MẠI - DCH VỤ TẠI 307 NGUYỄN CƯ TRINH, P. BÌNH TRƯNG TÂY

2

01/BS15/HĐCN

18/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH TÂY

9/7/2015

6

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG

LA ASTORIA

THỬA 325, TỜ 8, 383 NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

2

CT48256

29/10/2015

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP. HCM

3/11/2015

7

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG

KHU DÂN CƯ

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY VÀ PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

2

17 GCN

20/10/2015

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP. HCM

30/10/2015

8

 

CÔNG TY CPHẦN TDS

CHUNG CƯ THP TẦNG

THỬA 301, TỜ 16, P. THẢO ĐIỀN

2

T00389/2a

25/06/2008

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

22/10/2015

9

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TIẾN PHÁT

CHUNG CƯ TIẾN PHÁT

THỬA 316, TỜ 26, P. THO ĐIỀN

2

CT22450

20/06/2013

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - SỞ GIAO DỊCH

17/12/2015

10

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CAPITALAND-VISTA

THE VISTA

628C XA LỘ HÀ NỘI, P. AN PHÚ

2

T00634/4a

16/11/2006

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM

THE VISTA

CĂN HỘ T4-6A3

2

CVJVC/0525

07/04/2014

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIÊN HÒA

1/8/2014

11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

KHU CĂN HỘ HOÀNG ANH RIVERVIEW

SỐ 37 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO ĐIỀN

2

CT45296-CT45241-CT45257-CT45288-CT45255-CT45252-CT45281-CT45287-CT45258-CT45271-CT45237-CT45263-CT45250-CT45246-CT45243

27/04/2015

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM

18/2/2016

12

CÔNG TY CPHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III

CAO C AN THỊNH

16A THÁI THUẬN, P. AN PHÚ

2

CT48893

05/11/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 3 TP. HỒ CHÍ MINH

11/4/2016

13

CÔNG TY TNHH BMINH

CHUNG CƯ AN CƯ

08 THÁI THUẬN, P. AN PHÚ

2

CT21666

10/05/2013

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH - PGD TRẦN NÃO

11/4/2016

14

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐA ỐC NOVA

CHUNG CƯ

THỬA 1923, TỜ 1, P. THẢO ĐIỀN

2

00016QSDD9/Q1

05/04/1999 DO UBND QUẬN 2 CẤP

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

22/4/2015

15

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

CHUNG CƯ

THỬA 2089, TỜ 1, P. THẢO ĐIỀN

2

00270QSDĐ/Q2

12/01/2014 DO UBND QUẬN 2 CẤP

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

22/4/2015

16

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

KHU DÂN CƯ

18 THỬA ĐẤT TẠI ẤP THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN

2

18 GCN

 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

17/3/2015

17

CÔNG TY CPHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

KHU DÂN CƯ

13 THỬA ĐẤT TẠI ẤP THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN

2

13 GCN

 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

18/2/2015

18

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SN SONG MAI

TTTM - CAO ỐC VĂN PHÒNG

11 ĐOÀN VĂN BƠ, P.12

4

CT50180

07/12/2015

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - CN BÌNH TÂY

29/1/2016

19

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG

CHUNG CƯ

THỬA 1, TỜ 4, 40 KIM BIÊN, P.13

5

T00435

06/07/2007

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH HÒA HƯNG

24/7/2015

20

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

CC CAO TẦNG KẾT HỢP TMDV

CC CAO TẦNG KẾT HỢP TMDV TẠI THỬA 18, TỜ 27, P.4

5

CT55143

08/04/2016

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

24/6/2016

21

CĐT: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƯNG

PHÚ MỸ HƯNG

 

7

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1

BÀ NGUYỄN THNGỌC DIỆP - ÔNG ADA STEPHEN LYNN

CC SCENIC VALLEY

CĂN HỘ A5-05 TẦNG 6F CC SCENIC VALLEY, P. TÂN PHÚ

7

H670838-2015/PMH

31/08/2015

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HCM - PGD PHÚ MỸ HƯNG

20/10/2015

 

21.2

ÔNG LEE KYUNG MIN - BÀ CHO EUN SOOK

CC STAR HILL

CĂN HỘ E13-2, LÔ C15B TẦNG 13F, CC STAR HILL

7

H610863-2015/PMH/MBN-NN-C

05/09/2015

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

30/9/2015

 

21.3

CÔNG TY TNHH TÂN MỸ CHING

CC CẢNH VIÊN 2

CĂN HỘ SB-16-1 CC CNH VIÊN 2, P. TÂN PHÚ

7

H480498-2014/PMH/MBN-S1-2

28/05/2014

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN

5/10/2015

 

21.4

CÔNG TY CPHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ LỘC

KHU PHỐ STAR HILL

24LÔC15B, KHU PHỐ STAR HILL, P. TÂN PHÚ

7

H614829-2013/PMH

02/11/2013

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HƯNG ĐẠO

17/12/2014

 

21.5

OH KYUNG HEE - KIM YOO KYUNG

KHU PHỐ THE PANORAMA

9-B4A-1-3, LÔ CN5-, KP THE PANORAMA, P. TÂN PHONG

7

H464683-2013/PMH

21/08/2013

NGÂN HÀNG TMCP XUT NHẬP KHU VIỆT NAM -CHI NHÁNH SÀI GÒN

8/1/2015

 

21.6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN TRƯỜNG PHÚC

KHU PHỐ MỸ VĂN 2 (S6-2)

KHU PHỐ MỸ VĂN 2 (S6-2), P. TÂN PHÚ

7

H640215-2015/PMH

24/04/2015

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

23/3/2015

 

21.7

LEE IN HYUCK

KHU PH RIVERSIDE RESIDENCE (P5)

D-Q-2-19, TẦNG 19F, KHU PHỐ RIVERSIDE RESIDENCE (P5), P. TÂN PHONG

7

H570485-2015/PMH

22/04/2015

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

27/5/2015

 

21.8

ÔNG KOO JIN YOUNG - BÀ CHOI EUNMI

CC GREEN VALLEY

CĂN HỘ C22-01 TẦNG 23 CC GREEN VALLEY, P. TÂN PHÚ

7

H660844-2015/PMH/MBN

25/08/2015

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HCM - PGD PHÚ MỸ HƯNG

20/10/2015

22

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM

CC HIM LAM RIVERSIDELÔA3

THỬA 54-123, TỜ 71, P. TÂN HƯNG

7

T00008/1a

16/01/2009

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHU VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

26/9/2014

23

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUẬN HƯNG

CC KẾT HỢP VP

TẠI 7-11-15 HOÀNG QUỐC VIỆT, P. PHÚ THUẬN

7

02619/2005-00269/2004-02258/2005

01/09/2005-28/12/2004-06/07/2005

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

21/10/2015

24

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI NGỌC PHƯƠNG

CHUNG CƯ

THỬA 124 (:596), TỜ 14 (CŨ:2), 6/12 HƯƠNG LỘ 34 (NAY LÀ: 70 KP2, Lê Văn Lương), P. Tân Hưng

7

4025/2001

19/03/2001

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

25/7/2015

25

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA C SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMREAL)

CHUNG CƯ

THỬA 450,452, TỜ 11,12, P. PHÚ THUẬN

7

CT45574

25/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP. HCM

10/8/2015

26

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHU DỊCH VỤ MINH THÀNH

CHUNG CƯ MINH THÀNH

173 HƯƠNG LỘ 34, P. TÂN QUY

7

817/GP-UB

17/11/1992 DO UBND H. NHÀ BÈ CẤP

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

12/11/2010

27

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

CHUNG CƯ BO GIA

THA 33, TỜ 19, P. TÂN PHÚ

7

CT09534

12/12/2011

NGÂN HÀNG FIRST COMMERCIAL BANK - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

27/12/2013

28

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SN KIM BẢO

CAO C DOCKLANDS SÀI GÒN

THỬA 44, TỜ 19, NGUYỄN THỊ THẬP, P. TÂN PHÚ

7

CT09533

12/12/2011

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1

BÀ LÝ KIM TIỀN - ÔNG FONG TY

CAO C DOCKLANDS SÀI GÒN

CĂN HỘ K6-04,

7

KB/HĐMB-055

29/10/2015

NGÂN HÀNG FIRST COMMERCIAL BANK - CHI NHÁNH TP.HCM

3/12/2015

29

CÔNG TY CPHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

SUNRISE CITY (SOUTH)

THỬA 13-310, TỜ 84, P. TÂN HƯNG, Q.7 (116 CĂN HỘ + 2 KHU TTTM TẦNG TẦNG TRỆT, TẦNG 3)

7

T00009/1a

16/01/2009

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH TP. HCM

25/3/2015

30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

SUNRISE CITY (SOUTH)

THỬA 13-310, TỜ 84, P. TÂN HƯNG, Q.7 (36 CĂN HỘ + 2 KHU TTTM TẦNG 1,2)

7

T00009/1a

16/03/2009

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

25/3/2015

31

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 5

CAO ỐC BÌNH ĐÔNG XANH

557 BẾN BÌNH ĐÔNG, P.13

8

CT24326

18/09/2013

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

23/2/2016

32

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI -DV-XD-KINH DOANH NHÀ VẠN THÁI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA- DU LCH- TH THAO PHÍA NAM

TẠ QUANG BỬU, P.4

8

5766/QĐ-UBND

17/12/2009

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

19/1/2016

33

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

KHU NHÀ Ở BÔNG SAO

THỬA 29, TỜ 70, PHƯỜNG 5

8

CT45568

14/05/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 8 TP. HCM

18/1/2016

34

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

CC AN DƯƠNG VƯƠNG - ĐIỆN LỰC

226/51 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.16

8

CT28173-CT28174-CT28175-CT28176-CT28177-CT28178-CT28179-CT28180-CT28181-CT28182-CT28183-CT28185-CT28186-CT28187- CT28158-CT28159-CT28172-CT28171-CT28170-CT28169-CT28168-CT28207-CT28167-CT28161CT28160-CT28184

16/12/2013

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH 4

24/3/2016

35

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BĐS KHÔNG GIAN XANH

KHU DÂN CƯ

84 NỀN TẠI P. PHÚ HỮU

9

84 GCN

 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP.HỒ CHÍ MINH

26/8/2015

36

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KINH DOANH NHÀ GIA HÒA

KHU CHUNG CƯ

THỬA 176, TỜ 70, P. PHƯỚC LONG B

9

003763

03/11/2010

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TP. HCM

10/11/2015

37

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ

KHU NHÀ Ở

P. PHÚ HỮU

9

42 GCN

03/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP.HỒ CHÍ MINH

15/9/2015

38

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BĐS SONG LẬP

KHU NHÀ Ở

59 THỬA ĐẤT TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 59, P. PHÚ HỮU

9

59 GCN

16/01/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

28/10/2015

39

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ PHỐ

KHU CAO ỐC PHỨC HỢP

THỬA 40, TỜ 31, P. PHÚ HỮU

9

CT45989

17/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP.HỒ CHÍ MINH

8/9/2015

40

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

KDC THÀNH THÁI

MỘT PHẦN THA 3,4, TỜ 33, P.14

10

QUYẾT ĐỊNH 485/QĐ- UBND

28/01/2013

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

28/4/2016

41

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DNG CÔNG NGHỆ MỚI

CHUNG CƯ CAO TẦNG TECCO TOWER THAM LƯƠNG

THỬA 328, TỜ 36, P. TÂN THỚI NHẤT

12

CT38518

03/12/2014

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA THÁNG HAI

17/7/2015

42

CÔNG TY TNHH CĂN HỘ VƯỜN PHỐ

CC CITY GARDEN

59 NGÔ TẤT TỐ, P.21

BÌNH THẠNH

T00411/3a

21/01/2008

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - CHI NHÁNH TP.HCM

7/9/2015

43

CĐT: CÔNG TY CPHẦN SÀI GÒN NHÀ ĐẤT

CHUNG CƯ SAIGONLAND

SỐ 34A ĐIỆN BIÊN PHỦ, 69/1/59 VÀ 69/1/57 ĐƯỜNG D2, P.25

BÌNH THẠNH

25908/2001,3234/2004, 4341/2004

08/11/2001, 20/9/2004, 12/11/2004 DO UBND Q.BÌNH THẠNH CẤP

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

43.1

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG EDEN

CHUNG CƯ SAIGON LAND

CĂN HỘ B2, TẦNG 5

 

87/HĐMB-SGL

11/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - CHI NHÁNH THỊ NGHÈ - PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH

4/11/2015

 

43.2

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XÂY LP ĐIỆN THẾ MINH

CHUNG CƯ SAIGON LAND

CĂN HỘ 3A-B3

BÌNH THẠNH

131/HĐMB-SGL

24/02/2016

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

28/4/2016

44

CĐT: CÔNG TY CPHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN LIÊN PHÁT

CENTRAL PARK

THỬA 241, TỜ 14, P.22

BÌNH THẠNH

CT48074

19/10/2015

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TTD

CENTRAL PARK

L3-07-11 TÒA NHÀ L3

BÌNH THẠNH

L3-07.11/VCP/HĐMBCH

29/01/2016

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CN 5

13/5/2016

 

44.2

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TTD

CENTRAL PARK

L3-07-08 TÒA NHÀ L3

BÌNH THẠNH

L3-07.08/VCP/HĐMBCH

29/01/2016

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CN 5

13/5/2016

45

CĐT: CÔNG TY CPHẦN TẬP ĐOÀN SSG

SAIGON PEARL GIAI ĐOẠN 3A

SỐ 92 NGUYN HỮU CNH, P.22

BÌNH THẠNH

T00009

02/02/2007

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

45.1

CÔNG TY TNHH NAM PHÁT LONG

SAIGON PEARL GIAI ĐOẠN 3A

CĂN HỘ S-01

BÌNH THẠNH

S01/2015/MB

30/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN

15/9/2015

 

45.2

CÔNG TY TNHH NAM PHÁT LONG

SAIGON PEARL GIAI ĐOẠN 3A

CĂN HỘ S-02

BÌNH THẠNH

S02/2015/MB

30/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN

15/9/2015

 

45.3

CÔNG TY TNHH NAM PHÁT LONG

SAIGON PEARL GIAI ĐOẠN 3A

CĂN HỘ S-03

BÌNH THẠNH

S03/2015/MB

30/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN

15/9/2015

 

45.3

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ ĐÔNG

SAIGON PEARL GIAI ĐOẠN 3A

CĂN HỘ S-048

BÌNH THẠNH

S08/2015/MB

30/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP. HCM

26/11/2015

46

CĐT: CÔNG TY CPHẦN SS6 VĂN THÁNH

SSG TOWER

THA 41, TỜ 96, P.25

BÌNH THẠNH

CT07240

01/07/2011

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN, THẾ CHẤP CĂN HỘ ĐÃ MUA

 

 

 

 

 

 

 

 

46.1

CÔNG TY CỔ PHẦN SSG VĂN THÁNH

SSG TOWER

THA 41, TỜ 96, P.25, 561A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25

BÌNH THẠNH

CT07240

01/07/2011

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 4 TP. HỒ CHÍ MINH

30/12/2014

 

46.2

CÔNG TY TNHH HANDEE

TÒA NHÀ PEARL PLAZA, KHU CHỢ VĂN THÁNH THUỘC DỰ ÁN SSG TOWER

TTTM ST-DV-VP-CHCC PEARL PLAZA,

BÌNH THẠNH

VP13.1/HĐMB

31/12/2015

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN NAM SÀI GÒN

28/1/2016

 

46.3

CÔNG TY TNHH VIỆT THĂNG LONG

TÒA NHÀ PEARL PLAZA, KHU CHỢ VĂN THÁNH THUỘC DỰ ÁN SSG TOWER

CĂN HỘ 25-04

BÌNH THẠNH

CH25-04/HĐMB

11/02/2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH THTHIÊM

27/3/2015

47

CÔNG TY CPHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

CHUNG CƯ

THỬA 21, TỜ 81, P.25, Q.BÌNH THẠNH

BÌNH THẠNH

T00130

13/09/2007

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

27/8/2015

48

CÔNG TY CP SX KD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

CHUNG CƯ

THỬA 46, TỜ 9, P. BÌNH HƯNG HÒA

BÌNH TÂN

CT00479

24/05/2010

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

22/7/2015

49

CÔNG TY TNHH MAY CẦN MN

KHU DÂN CƯ

THỬA 798-55, TỜ 9, P. BÌNH HƯNG HÒA

BÌNH TÂN

00089/1aQSDĐ/4052/UB

03/12/2002

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TP.HCM

25/2/2016

50

CÔNG TY TNHH MAY CẦN MN

KHU DÂN CƯ

THỬA 798-56, TỜ 9, P. BÌNH HƯNG HÒA

BÌNH TÂN

00088/1aQSDĐ/4053/UB

03/12/2002

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TP.HCM

25/2/2016

51

CÔNG TY TNHH MAY CẦN MN

KHU DÂN CƯ

THỬA 798-57, TỜ 9, P. BÌNH HƯNG HÒA

BÌNH TÂN

00069/1aQSDĐ/4031/UB

03/12/2002

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TP.HCM

25/2/2016

52

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

KHU DÂN CƯ

THỬA 119, TỜ 111, P. AN LẠC

BÌNH TÂN

CT09125

26/10/2011

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP.HỒ CHÍ MINH

28/5/2015

53

CÔNG TY CPHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

KHU DÂN CƯ

THỬA 121, TỜ 111, P. AN LẠC

BÌNH TÂN

CT09124

26/10/2011

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP.HỒ CHÍ MINH

28/5/2015

54

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

KHU DÂN CƯ

THỬA 120, TỜ 111, P. AN LẠC

BÌNH TÂN

CT09123

26/10/2011

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

28/5/2015

55

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

KHU DÂN CƯ

THỬA 118, TỜ 111, P. AN LẠC

BÌNH TÂN

CT09130

26/10/2011

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - SỞ GIAO DỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

28/5/2015

56

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐA ỐC THÀNH PHỐ

KDC CITYLAND

CTXD TRƯỜNG LIÊN CẤP VÀ TRƯỜNG MẦM NON TẠI KDC CITYLAND-P.05

GÒ VẤP

CT45963-CT45962

17/06/2015

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

21/11/2015

57

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN ĐÔNG DƯƠNG

KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG

131 LÊ LỢI, P.3, Q. GÒ VẤP

GÒ VẤP

CT06351

19/01/2011

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH TP. HCM

11/8/2015

58

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ THÂN YÊU I - HOME

CHUNG CƯ

THỬA 35, TỜ 30, 359 PHẠM VĂN CHIÊU, P.14

GÒ VẤP

11002/2003-2699/2002-7611/2004

04/09/2003-01/10/2002- 30/06/2004 DO UBND QUẬN GÒ VẤP CẤP

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - CHI NHÁNH SÀI GÒN

21/8/2015

59

CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON

CHUNG CƯ

8 YÊN THẾ, P.2

TÂN BÌNH

15300/99

15/12/1999

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

25/11/2015

60

CÔNG TY CPHẦN L.Q JOTON

CHUNG CƯ

8A YÊN THẾ P.2

TÂN BÌNH

1492/2000

25/02/2000

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

25/11/2015

61

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ THUẬN THIÊN

CC ĐẶNG THÀNH

315A TRNH ĐÌNH TRỌNG VÀ 357/3B TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. HÒA THẠNH

TÂN PHÚ

CT46611

04/09/2015

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH GIA ĐNH

15/10/2015

62

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584

KHU CĂN HỘ THU NHẬP THẤP VÀ TDC TRNH ĐÌNH TRỌNG-584

THỬA 61, TỜ 33, P.HÒA THẠNH

TÂN PHÚ

T00272

19/04/2006

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CHI NHÁNH BA THÁNG HAI

19/6/2015

63

CÔNG TY CPHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 585

CC CAO TẦNG 585

53 NGUYỄN SƠN, P. PHÚ THẠNH

TÂN PHÚ

00230/2aQSDĐ/7064/UB

12/10/2001

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - SỞ GIAO DỊCH

5/8/2010

64

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584

CHUNG CƯ CAO TẦNG 584

348, TRẦN ĐÌNH TRỌNG,P. HÒA THẠNH

TÂN PHÚ

T00272

19/04/2006

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CHI NHÁNH BA THÁNG HAI

16/8/2014

65

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG THNG

RUBY GARDEN

12/6 LŨY BÁN BÍCH, P. TÂN THỚI HÒA

TÂN PHÚ

5471/2004

13/10/2004 DO UBND QUẬN TÂN PHÚ CẤP

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

3/6/2010

66

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CC TÂN HƯƠNG

THỬA 21, 662; TỜ 116, 3; P. TÂN QUÝ

TÂN PHÚ

00093QSDĐ

17/03/1999 DO UBND QUẬN TÂN BÌNH CẤP

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

5/2/2015

67

CÔNG TY XNK Y TẾ TP.HCM

CHUNG CƯ

THA 364, TỜ 5, SỐ 24, ĐƯỜNG 17, KHU PHỐ 3, P. HIỆP BÌNH PHƯỚC

THĐỨC

00137/1aQSDĐ/1111/UB

04/04/2003

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SÀI GÒN

7/9/2015

68

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KINH DOANH NHÀ ĐẠT GIA

CHUNG CƯ

THỬA 449, TỜ 56, P. TAM PHÚ

THỦ ĐỨC

CT42191

14/02/2015

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - SỞ GIAO DCH TP. HỒ CHÍ MINH

28/5/2015

69

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC XANH

CHUNG CƯ

THỬA 57, TỜ 58, P. TAM PHÚ, Q. TH ĐC VÀ THỬA 70, TỜ 27, P. HIỆP BÌNH PHƯỚC

THỦ ĐỨC

CT26867

05/11/2013

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - SỞ GIAO DCH

23/1/2015

70

CÔNG TY CPHẦN AN HƯNG

KDC INTRESCO

ẤP 5A, X. BÌNH HƯNG

BÌNH CHÁNH

CT54509

01/03/2016

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN

26/5/2016

71

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CC LÔ A- LÔ SỐ 4- KHU DÂN CƯ 6B- KHU ĐÔ THMỚI NAM THÀNH PHỐ

THỬA 212, TỜ 141, X. BÌNH HƯNG

BÌNH CHÁNH

CT34213

18/04/2014

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUANG TRUNG

25/5/2015

72

CÔNG TY CP XD ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG-CONIC

CHUNG CƯ G LÔ Bs3

THỬA 1118-3, TỜ 4. X. PHONG PHÚ

BÌNH CHÁNH

T00960/5a

17/09/2008

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH TP.HCM

25/8/2015

73

CÔNG TY CP XD ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG-CONIC

CHUNG CƯ H LÔ Bt

THA 977, TỜ 4, X. PHONG PHÚ

BÌNH CHÁNH

T00726/4A

29/01/2007-

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH TP.HCM

25/8/2015

74

CÔNG TY CPHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐA ỐC HOÀNG QUÂN

KHU TĐC BN LỨC - KHU CHỨC NĂNG

THỬA ĐẤT SỐ 65, 84, TỜ 9, 10, X. AN PHÚ TÂY

BÌNH CHÁNH

CT28144

13/12/2013

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

20/12/2013, 30/7/2014

75

CÔNG TY CPHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

KHU DÂN CƯ 6B

THỬA 212, TỜ 141, X. BÌNH HƯNG

BÌNH CHÁNH

CT34213

18/04/2014

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUANG TRUNG

25/5/2015

76

CÔNG TY TNHH VINA NAM PHÚ

DỰ ÁN KDC VINA NAM PHÚ

THỬA 254, TỜ 50, X.PHƯỚC KIỂN

NHÀ BÈ

CT35931

15/07/2014

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP. HCM

24/9/2015

77

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG LỘC PHÁT

CAO ỐC HƯNG PHÁT

CĂN HỘ B3-05, A6-05, A7-05, B9-01, B10-01, A13-05, B17-07, D6-01, D11-02, C14-06, SÀN THƯƠNG MẠI TẦNG 2, SÀN THƯƠNG MI TẦNG 3, SÀN THƯƠNG MẠI TẦNG 17 TẠI 928 LÊ VĂN LƯƠNG, X. PHƯỚC KIN

NHÀ BÈ

CT36021

18/07/2014

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH SÀI GÒN

6/1/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7067/TNMT-VPĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7067/TNMT-VPĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7067/TNMT-VPĐK dự án đang đăng ký thế chấp đất tài sản hình thành trong tương lai Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7067/TNMT-VPĐK dự án đang đăng ký thế chấp đất tài sản hình thành trong tương lai Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7067/TNMT-VPĐK
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Thạch
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7067/TNMT-VPĐK dự án đang đăng ký thế chấp đất tài sản hình thành trong tương lai Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7067/TNMT-VPĐK dự án đang đăng ký thế chấp đất tài sản hình thành trong tương lai Hồ Chí Minh

              • 14/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực