Công văn 707/NHNN-KTTC

Công văn 707/NHNN-KTTC liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 707/NHNN-KTTC đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 707/NHNN-KTTC
V/v liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

Ngân hàng JP Morgan Chase, NA, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn không số đề ngày 08/10/2007 của Ngân hàng JP Morgan Chase, NA- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ngân hàng JP Morgan Chase-HCM) về việc hạch toán chiết khấu bộ chứng từ cho tổ chức kinh tế không cư trú. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý về việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ:

- Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM “mua lại miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ”, về bản chất là việc chiết khấu hối phiếu đòi nợ, do đó, việc chiết khấu hối phiếu đòi nợ sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng và Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Tuy nhiên, theo các văn bản nêu trên thì không có quy định nào quy định về miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ

- Tại Khoản 2 Điều 6 Luật Các công cụ chuyển nhượng quy định: “Trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài, các bên tham gia quan hệ công cụ chuyển nhượng được thỏa thuận áp dụng các tập quán thương mại quốc tế gồm Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, Quy tắc thống nhất về nhờ thu của Phòng thương mại quốc tế và các tập quán thương mại quốc tế có liên quan khác theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, theo quy định này thì trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài thì các bên được quyền thỏa thuận áp dụng các tập quán thương mại quốc tế đã dẫn.

2. Tại nội dung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sung không hướng dẫn hạch toán vào tài khoản các khoản phải thu khoản tiền chiết khấu hối phiếu cho nhà xuất khẩu (người cư trú) sau khi nhà nhập khẩu (người không cư trú) ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.

3. Về hạch toán kế toán nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi:

Do Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ (có yếu tố nước ngoài) và đối tượng thu nợ cuối cùng là nhà nhập khẩu (người không cư trú), vì vậy, để phản ánh đúng bản chất khoản vay này, Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM hạch toán số tiền chiết khấu hối phiếu cho khách hàng vào TK 26 - Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài (TK 267 - Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam (nếu cho vay bằng đồng Việt Nam) hoặc TK 268 - Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng (nếu cho vay bằng ngoại tệ) và mở chi tiết theo đối tượng thu nợ là nhà nhập khẩu.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạch toán chiết khấu bộ chứng từ cho tổ chức kinh tế không cư trú của Ngân hàng JP Morgan Chase, NA-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.       

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu: VT, KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG  
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 707/NHNN-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu707/NHNN-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2008
Ngày hiệu lực21/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 707/NHNN-KTTC đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 707/NHNN-KTTC đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu707/NHNN-KTTC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành21/01/2008
        Ngày hiệu lực21/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 707/NHNN-KTTC đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 707/NHNN-KTTC đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi

           • 21/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực