Công văn 707/VPCP-KGVX

Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB năm 1995 và năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7924/BYT-KH-TC ngày 08 tháng 12 năm 2011 về việc báo cáo điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung nêu tại văn bản trên về việc điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006 của Bộ Y tế. Bộ Y tế làm việc với các Bộ liên quan để ban hành, chú ý:

1. Công tác tuyên truyền cần thực hiện chủ động trước đối với cơ quan báo chí và người dân để tạo sự đồng thuận.

2. Cần tính toán, bàn kỹ với Bộ Tài chính để bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

3. Đối với đối tượng nghèo, diện gia đình chính sách … vẫn duy trì đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kiểm tra, kiểm soát tránh lợi dụng, lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế; trong trường hợp mức đồng chi trả lớn, nghiên cứu có biện pháp hỗ trợ của Nhà nước để giúp các đối tượng trên giảm bớt khó khăn (có thể cấp lại một số trong 5% đồng chi trả - không miễn để kiểm tra, kiểm soát).

4. Thời điểm ban hành khoảng cuối tháng 02, đầu tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng;
- Các PTTg: Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3), ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 707/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu707/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2012
Ngày hiệu lực08/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu707/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành08/02/2012
        Ngày hiệu lực08/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB

             Lịch sử hiệu lực Công văn 707/VPCP-KGVX điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại Thông tư liên Bộ 14/TTLB

             • 08/02/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/02/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực