Công văn 7078/TCHQ-TXNK

Công văn 7078/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7078/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7078/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Suheung Việt Nam

Trả lời công văn số 202010020/CVSH-TCHQ ngày 20/10/2020 của Công ty TNHH Suheung Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thì: Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, thì: Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

“3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ Điều 114 Thông tư Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp hoàn thuế.

Trường hợp Công ty TNHH Suheung Việt Nam đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm thì đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi quản lý khoản thu để xử lý hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Suheung Việt Nam biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7078/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7078/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2020
Ngày hiệu lực03/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(05/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7078/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7078/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7078/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7078/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành03/11/2020
        Ngày hiệu lực03/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7078/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7078/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế nhập khẩu

              • 03/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực