Công văn 7087/BGTVT-KHCN

Công văn 7087/BGTVT-KHCN về việc góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7087/BGTVT-KHCN 2009 ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Bảo trì thiết bị báo hiệu điện thủy nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7087/BGTVT-KHCN
V/v góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện ĐTNĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Vụ Vận tải;
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc;
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam;
- Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 6;
- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 7;
- Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điều khiển và Báo hiệu;
- Công ty vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thủy.

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa.

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở nêu trên (tài liệu gửi kèm theo công văn này). Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT; fax: 38222433, điện thoại: 39420152) trước ngày 17/10/2009 để tổng hợp, tổ chức họp chuyên đề xem xét thống nhất nội dung dự thảo.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Cục ĐTNĐ VN (để phối hợp);
- Trung tâm TT (để đăng trang web); 
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

………………………………
………………………………
(Cơ quan góp ý dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ………

………, ngày….. tháng ….. năm 2009

 

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO

Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa

1. Đồng ý hoàn toàn ............................................................................................... €

2. Đồng ý, nhưng có đề nghị bổ sung, sửa đổi ....................................................... €

3. Không đồng ý: ..................................................................................................... €

Giải thích:...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

CÁN BỘ GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi:

1. Đánh dấu “+” vào một trong ba ô tương ứng với ý kiến góp ý.

2. Ghi các đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc lý do không đồng ý với dự thảo trong phần giải thích.

3. Nội dung giải thích cần ngắn gọn, rõ ràng. Nếu không đủ giấy có thể viết thêm vào tờ khác. Cuối bản góp ý ghi chữ “Hết”.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7087/BGTVT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7087/BGTVT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2009
Ngày hiệu lực09/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7087/BGTVT-KHCN 2009 ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Bảo trì thiết bị báo hiệu điện thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7087/BGTVT-KHCN 2009 ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Bảo trì thiết bị báo hiệu điện thủy nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7087/BGTVT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành09/10/2009
        Ngày hiệu lực09/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7087/BGTVT-KHCN 2009 ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Bảo trì thiết bị báo hiệu điện thủy nội địa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7087/BGTVT-KHCN 2009 ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Bảo trì thiết bị báo hiệu điện thủy nội địa

             • 09/10/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực