Công văn 7088/TCHQ-TXNK

Công văn 7088/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7088/TCHQ-TXNK 2020 miễn thuế nguyên liệu vật tư để chế tạo máy móc thiết bị


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7088/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1074/HQTTH-NV ngày 26/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng dẫn việc thực hiện quy định miễn thuế tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì:

“11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;”

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư thì:

“1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Như vậy khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên quy định nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị nêu tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được miễn thuế nhập khẩu, không quy định hàng hóa này phải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đối chiếu với quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế dược biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7088/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7088/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực04/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7088/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7088/TCHQ-TXNK 2020 miễn thuế nguyên liệu vật tư để chế tạo máy móc thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7088/TCHQ-TXNK 2020 miễn thuế nguyên liệu vật tư để chế tạo máy móc thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7088/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành04/11/2020
        Ngày hiệu lực04/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7088/TCHQ-TXNK 2020 miễn thuế nguyên liệu vật tư để chế tạo máy móc thiết bị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7088/TCHQ-TXNK 2020 miễn thuế nguyên liệu vật tư để chế tạo máy móc thiết bị

              • 04/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực