Công văn 7088/VPCP-KGVX

Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7088/VPCP-KGVX 2020 Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7088/VPCP-KGVX
V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo và ASXH bền vững giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 73/TTr-LĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch trước ngày 05 tháng 9 năm 2020 để thẩm định Báo cáo này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - TBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).
lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7088/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7088/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2020
Ngày hiệu lực26/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7088/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 7088/VPCP-KGVX 2020 Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7088/VPCP-KGVX 2020 Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7088/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành26/08/2020
        Ngày hiệu lực26/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7088/VPCP-KGVX 2020 Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7088/VPCP-KGVX 2020 Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

              • 26/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực