Công văn 7092/TCHQ-TXNK

Công văn 7092/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng Apivit do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7092/TCHQ-TXNK 2020 mã số HS mặt hàng Apivit


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7092/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng Apivit

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp.
(480 C Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 43/ASSO-ĐKT ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp (Công ty) về việc dự định nhập khẩu một số sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung dưới dạng lỏng, siro. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015,

Trường hợp Công ty đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, trường hợp xác định mã số hàng hóa do công ty nhập khẩu có sự sai khác giữa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam với Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế thì Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sửa đổi, bổ sung thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7092/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7092/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực04/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7092/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7092/TCHQ-TXNK 2020 mã số HS mặt hàng Apivit


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7092/TCHQ-TXNK 2020 mã số HS mặt hàng Apivit
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7092/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành04/11/2020
        Ngày hiệu lực04/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7092/TCHQ-TXNK 2020 mã số HS mặt hàng Apivit

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7092/TCHQ-TXNK 2020 mã số HS mặt hàng Apivit

              • 04/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực