Công văn 71/BXD-VLXD

Công văn 71/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-VLXD
V/v hưng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 151019/CV-XMKK ngày 15/10/2019 của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dng. Trong đó, bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 ca Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguy
n Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Lưu: VT, VLXD
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71/BXD-VLXD

Lược đồ Công văn 71/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Bắc
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 71/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 71/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực