Công văn 71/CP-TCCV

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71/CP-TCCV đính chính lỗi chính tả NĐ 51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/CP-TCCV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2008

 

ĐÍNH CHÍNH

LỖI CHÍNH TẢ TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, như sau:

- Tại trang 1 dòng 12 và 13 từ dưới lên, viết là: “đường thủy nội đia”.

Nay xin sửa lại là: “đường thủy nội địa”

- Tại trang 1 dòng 6 từ dưới lên, viết là: “cơ quan ngang”.

Nay xin sửa lại là “cơ quan ngang Bộ”.

- Tại trang 8 dòng 3 từ trên xuống, viết là: “Nghị định số 34/2004/NĐ-CP”.

Nay xin sửa lại là: Nghị định số 34/2003/NĐ-CP”.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Công văn 71/CP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71/CP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 71/CP-TCCV đính chính lỗi chính tả NĐ 51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71/CP-TCCV đính chính lỗi chính tả NĐ 51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71/CP-TCCV
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành07/05/2008
        Ngày hiệu lực07/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 71/CP-TCCV đính chính lỗi chính tả NĐ 51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 71/CP-TCCV đính chính lỗi chính tả NĐ 51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

           • 07/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực