Công văn 71/TCT-CS

Công văn 71/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71/TCT-CS 2018 chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số MV1711-001/BTC ngày 15/11/2017, công văn số MV1710-001/CT ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH Metacor Việt Nam, công văn số 7101/CT-KK&KTT ngày 12/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Metacor Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Ngày 23/11/2016, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 6294/TB-TCT về việc kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC.

Căn cứ theo các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có s GTGT còn được khấu trừ từ các kỳ trước chuyển sang nếu phục vụ xuất khẩu thì tiếp tục được tính để xác định số thuế được hoàn cho hàng xuất khẩu.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Công ty TNHH Metacor Việt Nam để xác định rõ nguyên nhân của s thuế Công ty đề nghị hoàn bổ sung đ xác định số thuế GTGT được hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (đ
b/c);
- Công ty TNHH Metacor Việt Nam;
(KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
-
Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 71/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71/TCT-CS

Lược đồ Công văn 71/TCT-CS 2018 chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 71/TCT-CS 2018 chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 71/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 71/TCT-CS 2018 chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 71/TCT-CS 2018 chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu

  • 05/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực