Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ

Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ về đơn giá tiền thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ đơn giá tiền thuê đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/TNMT-ĐKKTĐ
Về đơn giá tiền thuê đất

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố
- Chi Cục Thuế các quận, huyện.

 

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Căn cứ khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP về xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể quy định: “Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp”.

Theo khoản 2 Điều 39 của Nghị định này quy định: “Việc xác định giá thuê đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất mà trong hợp đồng đã xác định rõ đơn giá thuê đất thì trong thời hạn ổn định năm (05) năm không xác định lại đơn giá thuê đất”.

Theo khoản 1 Điều 2 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố, “trong thời gian chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức kinh tế sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh tạm thời kê khai nộp tiền thuê đất theo hiện trạng tại Chi Cục Thuế quận, huyện nơi khu đất tọa lạc. Thời điểm để tính tiền thuê đất là thời điểm tổ chức bắt đầu sử dụng đất”.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cục Thuế thành phố, Chi Cục Thuế các quận – huyện căn cứ các quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất nêu trên để thu tiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Chi Cục Thuế các quận – huyện có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để biết)
- UBND các quận -  huyện;
- Lưu VP, P.ĐKKTĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Nhàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu710/TNMT-ĐKKTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2010
Ngày hiệu lực29/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ đơn giá tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ đơn giá tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu710/TNMT-ĐKKTĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Nhàn
        Ngày ban hành29/01/2010
        Ngày hiệu lực29/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ đơn giá tiền thuê đất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 710/TNMT-ĐKKTĐ đơn giá tiền thuê đất

         • 29/01/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/01/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực