Công văn 7103/BTC-NSNN

Công văn 7103/BTC-NSNN về hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7103/BTC-NSNN hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7103/BTC-NSNN
V/v Hạch toán Mục lục NSNN một số khoản chi NSNN có tính chất đặc thù

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan khác ở Trung ương (Vụ Kế hoạch - Tài chính);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để phục vụ yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), ngày 02/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC quy định về Mục Lục NSNN. Ngày 09/9/2008, Bộ Tài chính có công văn số 10532/BTC-NSNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đề nghị của một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán Mục lục NSNN đối với một số khoản chi NSNN có tính đặc thù, như sau:

1. Về hạch toán các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác từ kinh phí thường xuyên nhưng có tính chất đầu tư:

Khi chi các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác từ kinh phí thường xuyên nhưng có tính chất đầu tư, kế toán căn cứ chứng từ hợp pháp theo quy định để hạch toán vào các mục chi tương ứng từ nguồn vốn thường xuyên, như: Mục 6900, Mục 7000, Mục 7350, Mục 8150…, không hạch toán vào Mục 9100 và các Mục chi xây dựng cơ bản (từ Mục 9200 đến Mục 9400).

2. Về hạch toán khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn vốn thường xuyên theo quy định của cấp có thẩm quyền:

Căn cứ cơ chế quản lý tài chính - ngân sách được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép dành một phần nguồn ngân sách chi thường xuyên để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản (đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…); căn cứ quyết định phân bổ, giao dự toán vốn đầu tư (quyết định phân bổ, giao dự toán phải ghi rõ phần chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn vốn thường xuyên của NSNN) cho từng dự án, công trình của cơ quan có thẩm quyền, kế toán hạch toán theo mã nguồn 29 quy định tại Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính. Khi chi ngân sách, căn cứ nội dung thực chi ngân sách để hạch toán vào các mục tương ứng từ Mục 9200 đến Mục 9400. Khi tổng hợp báo cáo theo nội dung, chỉ tiêu giao dự toán, căn cứ mã nguồn 29 để tổng hợp vào chi thường xuyên theo đúng nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

3. Về hạch toán khoản mua, đầu tư tài sản vô hình và khoản mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn từ nguồn kinh phí thường xuyên:

- Khi chi ngân sách để mua, đầu tư tài sản vô hình - hạch toán Mục 9000;

- Khi chi ngân sách để mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn - hạch toán Mục 9050.

Căn cứ dự toán được giao hai khoản chi nêu trên, kế toán hạch toán mã nguồn 29 (ban hành kèm theo Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính). Hai khoản chi nêu trên hình thành tài sản của đơn vị từ nguồn chi thường xuyên nên khi tổng hợp báo cáo theo nội dung, chỉ tiêu giao dự toán, căn cứ mã nguồn 29 để tổng hợp vào chi thường xuyên theo đúng nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

(Đối với khoản chi mua sắm tài sản, thiết bị, công nghệ từ nguồn vốn đầu tư - hạch toán vào Tiểu mục 9351. Khoản chi này được tổng hợp, báo cáo vào nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nội dung, chỉ tiêu dự toán được cấp có thẩm quyền giao).

4. Về hạch toán khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước:

a) Khi có các khoản tạm thu (như ngân sách cấp trên tạm ứng cho ngân sách cấp dưới), hoặc vay chưa đưa vào cân đối ngân sách (như vay quỹ dự trữ tài chính), thì hạch toán vào các Mục tương ứng từ Mục 0001 đến Mục 0049.

b) Khi có các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách (như khoản tạm chi từ nguồn tạm thu, hoặc nguồn vay chưa đưa vào cân đối, hoặc chưa xác định được nguồn xử lý nên phải tạm ứng kinh phí cho cấp dưới được cho đơn vị sử dụng ngân sách), thì hạch toán vào các Mục tương ứng từ Mục 0051 đến Mục 0099.

Các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, hạch toán từ Mục 0001 đến Mục 0099, không tổng hợp vào thu, chi ngân sách theo niên độ ngân sách, được tổng hợp vào chỉ tiêu tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào chế độ quy định và hướng dẫn tại công văn này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (Vụ Kế hoạch - Tài chính); Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) để nghiên cứu và hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các đơn vị trong Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7103/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7103/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7103/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 7103/BTC-NSNN hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7103/BTC-NSNN hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7103/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐào Xuân Tuế
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7103/BTC-NSNN hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7103/BTC-NSNN hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách

           • 31/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực