Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT

Nội dung toàn văn Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT 2023 sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/KCB-QLCL&CĐT
V/v sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm tại cơ sở KBCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trường đại học;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

Trong tháng 5 và 6 năm nay, thời tiết tại nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng tới môi trường bệnh viện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện, văn bản và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tích cực triển khai các giải pháp phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng người bệnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước hiện nay đang thiếu điện, có tình trạng cắt điện luân phiên tại nhiều địa phương, cơ quan điện lực phản ánh một số bệnh viện và khoa, phòng sử dụng điện còn chưa tiết kiệm. Vì vậy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các việc sau đây:

1. Chỉ đạo bệnh viện và các khoa, phòng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, bảo đảm nhiệt độ phù hợp các khu vực kỹ thuật để bảo quản thiết bị và vận hành đúng quy định. Rà soát thiết bị chiếu sáng và điều chỉnh cho phù hợp, tránh lãng phí. Tắt các thiết bị nếu không sử dụng hoặc thời gian tạm nghỉ lâu.

2. Hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh có ý thức sử dụng điện tiết kiệm như ở nhà. Chỉnh nhiệt độ máy điều hoà buồng bệnh từ 25-29 độ.

3. Tổ chức kiểm tra nội bộ đột xuất việc sử dụng điện tại các khoa, phòng, buồng bệnh.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa giáo - Văn xã, VPCP (để b/c);
- VPB, Cục: MTYT, QLYDCT (để p/h);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Trang TTĐT BYT;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Khoa

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu711/KCB-QLCL&CĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT

Lược đồ Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT 2023 sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT 2023 sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu711/KCB-QLCL&CĐT
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Nguyễn Trọng Khoa
        Ngày ban hành05/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT 2023 sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT 2023 sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh

              • 05/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực