Công văn 7113/TCHQ-GSQL

Công văn 7113/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7113/TCHQ-GSQL 2020 đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7113/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC , sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BTC); trên cơ sở số liệu báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, tra cứu thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan trong trường hp đăng ký tờ khai hải quan điện tử một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần (giao nhận sau), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ; khoản 1 Điều 36, điểm a khoản 4 Điều 42, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ; dừng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày công văn này nhưng vẫn còn giá trị làm thủ tục hải quan và chưa thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hết số lượng ghi trên tờ khai, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) theo đúng số lượng hàng hóa đã thực xuất khẩu, nhập khẩu. Các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau ngày ban hành công văn này, đề nghị người khai hải quan khai tờ khai hải quan mới.

3. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC đảm bảo phù hợp với công tác quản lý hải quan và quản lý thuế đối với loại hình này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn;
- PTCT Lưu Mạnh Tư
ng;
- Cục TXNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7113/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7113/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2020
Ngày hiệu lực05/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(07/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7113/TCHQ-GSQL 2020 đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7113/TCHQ-GSQL 2020 đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7113/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành05/11/2020
        Ngày hiệu lực05/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (07/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7113/TCHQ-GSQL 2020 đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7113/TCHQ-GSQL 2020 đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần

           • 05/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực