Công văn 7113/VPCP-KTN

Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 dự án chế độ động cơ Chu Lai-Trường Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 chế độ động cơ Chu Lai Trường Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7113/VPCP-KTN
V/v Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6345/BGTVT-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2013) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các công văn: số 1756/UBND-KTTH ngày 17 tháng 5 năm 2013 và số 127/BC-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013) về Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ xem xét sự phù hợp của thời điểm áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ rà soát lại công nghệ, lộ trình khí thải của Dự án động cơ Trường Hải đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7113/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7113/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 chế độ động cơ Chu Lai Trường Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 chế độ động cơ Chu Lai Trường Hải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7113/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành23/08/2013
        Ngày hiệu lực23/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 chế độ động cơ Chu Lai Trường Hải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 chế độ động cơ Chu Lai Trường Hải

             • 23/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực