Công văn 7116/SXD-QLQH

Công văn 7116/SXD-QLQH năm 2015 liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7116/SXD-QLQH
V/v liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước;
- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang;
- Công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc;
- Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2678/STNMT-KTĐ ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Qua xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân theo như chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6821/UBND-QLĐTh ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP; cụ thể như sau:

- Tổng hợp hồ sơ liên quan đến các dự án dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân (điều kiện bắt buộc là đã được cấp Giấy CNQSDĐ từng lô theo quy hoạch trước ngày NĐ11/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chủ đầu tư đã chuyển nhượng trên 50% số CNQSDĐ được cấp cho người dân) gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ, thực tế hiện trường, tổng hợp báo cáo UBND thành phố thống nhất trước khi thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế đô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt để làm cơ sở thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân; và làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tại khu vực.

Sở Xây dựng có ý kiến như trên gửi chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết để kế hoạch triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPĐK Đất đai thành phố;
- Phòng Quản lý Kiến trúc;
- Chủ đầu tư các dự án;
- Web site Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLQH (Nghị).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thái Ngọc Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7116/SXD-QLQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7116/SXD-QLQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7116/SXD-QLQH

Lược đồ Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7116/SXD-QLQH
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýThái Ngọc Trung
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015

             • 30/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực