Công văn 7123/VPCP-DK

Công văn số 7123/VPCP-DK về việc gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7123/VPCP-DK gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7123/VPCP-DK
V/v gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại công văn số 6535/DKVN-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. thuộc mỏ Rạng Đông của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí lô 15-2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung hải đồng ý cho phép Nhà thầu JVPC/PVEP được gia hạn thời hạn giữ lại diện tích nêu trên đến ngày 06 tháng 01 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý;
Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b). Q. (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7123/VPCP-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7123/VPCP-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực07/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7123/VPCP-DK

Lược đồ Công văn 7123/VPCP-DK gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7123/VPCP-DK gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7123/VPCP-DK
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực07/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7123/VPCP-DK gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7123/VPCP-DK gia hạn thời hạn giữ lại diện tích cấu tạo Lead J. Hợp đồng dầu khí Lô 15-2

            • 07/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực