Công văn 7125/BGTVT-TCCB

Công văn 7125/BGTVT-TCCB về chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7125/BGTVT-TCCB 2021 hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7125/BGTVT-TCCB
V/ v chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I;
- Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II;
- Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I;
- Trường Cao đẳng Hàng hải II.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Công văn số 1426/TCGDNN-NG ngày 05/7/2021 về việc Quy định tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc và phân bổ chỉ tiêu số lượng nhà giáo tham gia trình giảng, trong đó Bộ Giao thông vận tải được phân bổ 05 chỉ tiêu (Công văn số 1426/TCGDNN-NG gửi kèm). Về việc này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 741/TCGDNN-NG ngày 20/4/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 3696/BGTVT-TCCB ngày 27/4/2021 gửi các trường để đăng ký tham gia trình giảng. Trên cơ sở đề nghị của các trường và quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã lựa chọn 05 nhà giáo đủ điều kiện (đạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ngành Giao thông vận tải năm 2019) và có Công văn số 4102/BGTVT-TCCB ngày 11/5/2021 gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đăng ký tham dự Hội giảng (Công văn số 4102/BGTVT-TCCB gửi kèm).

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các trường có giảng viên đăng ký tham gia Hội giảng (danh sách gửi kèm) chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 1426/TCGDNN-NG nêu trên, gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 27/7/2021 để gửi Ban Tổ chức Hội giảng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Thanh

 

DANH SÁCH

NHÀ GIÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA TRÌNH GIẢNG TẠI HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 7125/BGTVT-TCCB ngày 21/07/2021 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Ngành, nghề đăng ký dự thi

Thuộc nhóm ngành, nghề

Cấp trình độ đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thủy

Trường CĐ GTVT Trung ương I

Điện công nghiệp

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Cao đẳng

Giải Nhì cấp Bộ GTVT

2

Hoàng Văn Mạnh

Trường CĐ Hàng hải II

Cắt gọt kim loại

Cơ khí

Cao đẳng

Giải Nhì cấp Bộ GTVT

3

Nguyễn Thị Quỳnh

Trường CĐ GTVT Trung ương II

Điện công nghiệp

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Cao đẳng

Giải Ba cấp Bộ GTVT

4

Hoàng Thị Thanh Oanh

Trường CĐ GTVT Trung ương I

Kỹ thuật chế biến món ăn

Khách sạn, nhà hàng

Cao đẳng

Giải Ba cấp Bộ GTVT

5

Nguyễn Xuân Hiếu

Trường CĐ GTVT Đường thủy I

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí

Cao đẳng

Giải Ba cấp Bộ GTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7125/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7125/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2021
Ngày hiệu lực21/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7125/BGTVT-TCCB

Lược đồ Công văn 7125/BGTVT-TCCB 2021 hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7125/BGTVT-TCCB 2021 hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7125/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hữu Thanh
        Ngày ban hành21/07/2021
        Ngày hiệu lực21/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7125/BGTVT-TCCB 2021 hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7125/BGTVT-TCCB 2021 hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

              • 21/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực