Công văn 7125/BYT-BM-TE

Công văn 7125/BYT-BM-TE năm 2016 thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7125/BYT-BM-TE
V/v triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ci thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 tm nhìn 2030 và Đề án tng th nâng cao tm vóc, th lực người Việt nam (Đề án 641); Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1430/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiu học đến năm 2020 (Chương trình sữa học đường).

Đ triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện những công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng p phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiu học đến năm 2020 trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn th xã hội từ tỉnh đến cơ sở;

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình Sữa học đường bng nhiều hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của Chương trình Sữa học đường trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưng, cải thiện tầm vóc và thể trạng trẻ em Việt Nam;

3. Giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động thương binh - Xã hội và các ban ngành liên quan xây dựng và triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện chương trình sữa học đường của tỉnh” để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của Chương trình Sữa học đường. Kế hoạch hành động của địa phương cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các nội dung cần ưu tiên trong lĩnh vực dinh dưng. Chú ý ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và các khu vực tình trạng suy dinh dưng còn cao.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các ngun lực, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đ thực hiện Chương trình Sa học đường theo các mục tiêu, nội dung quyết định của Thủ tướng;

5. Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của trẻ cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên tham gia Chương trình Sa học đường.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/C Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (đ phối hợp);
- S Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Viện Dinh dưỡng:
- Lưu VT. BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7125/BYT-BM-TE

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7125/BYT-BM-TE
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7125/BYT-BM-TE

Lược đồ Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7125/BYT-BM-TE
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành28/09/2016
        Ngày hiệu lực28/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em

             • 28/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực