Công văn 7129/TCHQ-GSQL

Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải hàng hóa tại lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7129/TCHQ-GSQL
V/v triển khai lực lượng giám sát hàng hóa XNK, phương tiện vận tải hàng hóa tại các lối mở thuộc Khu KTCK tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Phúc đáp công văn số 3212/UBND-TH ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến của các Bộ Công Thương (công văn số 11476/BCT-TMMN ngày 27/11/2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và nghề muối có công văn số 1491/CB-TM ngày 02/11/2012), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Công văn số 2891/BTLBP-CCK ngày 21/11/2012) và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15645/BTC-TCHQ ngày 09/11/2012 đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng triển khai lực lượng giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng, gồm các lối mở được UBND tỉnh Cao Bằng ban hành theo các Quyết định sau đây:

(1) Lối mở Pò Tập: Quyết định mở số 1564/QĐ-UBND ngày 24/10/2012.

(2) Lối mở Cốc Sâu: Quyết định mở số 1565/QĐ-UBND ngày 24/10/2012.

(3) Lối mở Nà Đoỏng: Quyết định mở số 1566/QĐ-UBND ngày 24/10/2012.

(4) Lối mở Trúc Long: Quyết định mở số 1567/QĐ-UBND ngày 24/10/2012.

Trên cơ sở số lượng biên chế hiện có, giao Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng triển khai lực lượng phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động tại từng lối mở nêu trên và chủ động phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch tỉnh Cao Bằng triển khai lực lượng để đảm bảo quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa qua các lối mở nêu trên theo đúng quy định pháp luật về thủ tục hải quan và quản lý thương mại biên giới hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện việc quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các lối mở đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan (Biên phòng, Kiểm dịch) tại khu vực các lối mở này; chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan (Biên phòng, Kiểm dịch) thuộc tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng quản lý hoạt động tại các lối mở đảm bảo quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy Ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c. TT-Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Thuộc tính Công văn 7129/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7129/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7129/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7129/TCHQ-GSQL triển khai lực lượng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

              • 19/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực