Công văn 71323/CT-HTr

Công văn 71323/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71323/CT-HTr giải đáp chính sách thuế Hà Nội 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71323/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện
(Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, TP Hà Nội)
MST: 0100774631

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 3645/PTI-TCKT ngày 14/10/2015 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện hỏi về chính sách thuế và phiếu chuyển số 1085/PC-TCT ngày 19/10/2015 của Tổng cục Thuế kèm theo công văn nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

- Căn cứ tiết e, điểm 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

“Khai thuế giá trị gia tăng đi với hoạt động kinh doanh xây dựng; lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bất động sản ngoại tnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tin thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (có đơn vị trực thuộc là Công ty bảo hiểm bưu điện Bến Thành không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu) có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đơn vị khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đơn vị phải tổng hp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

2. Hóa đơn Giá trị gia tăng:

Căn cứ tiết a, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết b, tiết c khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung tại tiết a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được ty xóa, sửa chữa; phải dừng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sn và gạch chéo phn còn trng (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bng máy tính nếu có phn còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Căn cứ các quy định trên:

- Khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản cho Bên mua, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT theo quy định.

- Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà đơn vị đang sử dụng để xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo đúng hướng dẫn tại tiết a, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr. (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71323/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71323/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 71323/CT-HTr giải đáp chính sách thuế Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71323/CT-HTr giải đáp chính sách thuế Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71323/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 71323/CT-HTr giải đáp chính sách thuế Hà Nội 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 71323/CT-HTr giải đáp chính sách thuế Hà Nội 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực