Công văn 714/GSQL-GQ2

Công văn 714/GSQL-GQ2 năm 2016 về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 714/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan hàng hóa nhà xưởng tài sản cố định gắn liền nhà xưởng 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam.
(Lô B-16 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 20052016/CV-VTM ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền vi nhà xưởng như điều hòa không khí, thiết bị văn phòng, camera giám sát.... khi chuyển quyền sử dụng lô đất M-4, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội và nhà xưởng cho Công ty TNHH Linh kiện điện tử SE1 (Việt Nam) là DNCX. Về nội dung này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng như nêu trên của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế và khi mua hàng hóa này Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) xác định mục đích sử dụng vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Lưu ý, trường hợp không làm thủ tục hải quan thì Công ty và Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty Tokyo Micro Việt Nam căn cứ Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) để thực hiện do Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để được hưng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 714/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu714/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 714/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan hàng hóa nhà xưởng tài sản cố định gắn liền nhà xưởng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 714/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan hàng hóa nhà xưởng tài sản cố định gắn liền nhà xưởng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu714/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 714/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan hàng hóa nhà xưởng tài sản cố định gắn liền nhà xưởng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 714/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan hàng hóa nhà xưởng tài sản cố định gắn liền nhà xưởng 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực