Công văn 7141/NHNN-TTGSNH

Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7141/NHNN-TTGSNH
V/v tình hình chấp hành các quy định về lãi suất hiện hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 198/TB-NHNN ngày 09/7/2012 thông báo ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2012. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “làm việc với các tổ chức tín dụng (chi nhánh tổ chức tín dụng) trên địa bàn để kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các giải pháp về tín dụng (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vốn vay…), áp dụng lãi suất huy động, lãi suất cho vay ở mức hợp lý và theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Tuy nhiên, qua thông tin giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy đến thời điểm 18/10/2012 vẫn còn một số Tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục vi phạm các quy định về lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và/ hoặc ngoại tệ.

Nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính sách tiền tệ và biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm quy định hiện hành, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định về lãi suất của các TCTD trên địa bàn theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

2. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn có biện pháp để nắm bắt tình hình diễn biến về mức lãi suất trên thị trường và kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xử lý.

3. Báo cáo tổng hợp việc chấp hành các quy định về lãi suất của các TCTD trên địa bàn gửi về NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) định kỳ ngày 20 của tháng cuối Quý hoặc khi có phát sinh việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và/ hoặc khi cần xin ý kiến chỉ đạo. Trong đó, nêu rõ các vi phạm và trách nhiệm cụ thể với tổ chức, cá nhân (nếu có), biện pháp xử lý của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý.

4. Báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để có biện pháp chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc phát hiện và xử lý các TCTD, chi nhánh TCTD có vi phạm quy định về lãi suất.

5. Trường hợp phát hiện và áp dụng hình thức xử lý TCTD có vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định về lãi suất hoặc trường hợp phát hiện các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh không đúng vấn đề, đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố gửi báo cáo nhanh (kèm văn bản, quyết định xử lý) về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Văn phòng Ngân hàng Nhà nước) để kịp thời đăng tải trên Website của NHNN và có ý kiến đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đối với các TCTD không quản lý nghiêm chi nhánh trực thuộc để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất, yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhán tỉnh, thành phố có ngay văn bản gửi TCTD thông báo về việc không chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ, mở rộng phạm vi hoạt động, thực hiện các nghiệp vụ mới… trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hiện vi phạm. Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN trong mọi trường hợp để xảy ra các vi phạm các quy định về lãi suất tại các TCTD trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo Thống đốc NHNN xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ. Đặng Thanh Bình (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH1 (05 bản).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Đặng Văn Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7141/NHNN-TTGSNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7141/NHNN-TTGSNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7141/NHNN-TTGSNH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýĐặng Văn Thảo
        Ngày ban hành01/11/2012
        Ngày hiệu lực01/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành

             • 01/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực