Công văn 71451/CT-TTHT

Công văn 71451/CT-TTHT năm 2017 về lệ phí trước bạ trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71451/CT-TTHT 2017 lệ phí trước bạ hợp nhất doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71451/CT-TTHT
V/v lệ phí trước bạ trong trường hợp hợp nhất DN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc
(Địa chỉ: Lô C2C, Cụm sản xuất tiu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
MST: 0101149623)

Ngày 23/10/2017, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 363/MLMB-CV đề ngày 16/10/2017 của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 194 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, quy định:

"Điều 194. Hợp nhất doanh nghiệp

1. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nht thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tn tại của các công ty bị hợp nhất:

2. Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:

a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nht phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, ...;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc b nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này...

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất."

- Căn cứ Khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, quy định các trường hợp miễn lệ phí trước bạ, cụ thể:

"18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải np l phí trước b, bao gm:

a) Đổi tên đồng thời thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ c đông sở hữu vn điều lệ lần đầu (đối với công ty c phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

…"

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc hợp nhất với Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (gọi là "Công ty tham gia hợp nhất") thành Công ty mới (gọi là "Công ty hợp nhất") theo đúng quy định của pháp luật và không thuộc các trường hợp phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản quy định tại Điểm a Khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC nêu trên thì Công ty hợp nhất không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản đối với các tài sản đã được nộp lệ phí trước bạ mang tên các Công ty tham gia hợp nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòn
g Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71451/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71451/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71451/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 71451/CT-TTHT 2017 lệ phí trước bạ hợp nhất doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71451/CT-TTHT 2017 lệ phí trước bạ hợp nhất doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71451/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 71451/CT-TTHT 2017 lệ phí trước bạ hợp nhất doanh nghiệp Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 71451/CT-TTHT 2017 lệ phí trước bạ hợp nhất doanh nghiệp Hà Nội

             • 06/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực