Công văn 71456/CT-TTHT

Công văn 71456/CT-TTHT năm 2017 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách tay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71456/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận chuyển xách tay Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71456/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Chi cục Thuế quận Cầu Giấy
- Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm

Trả lời công văn số 15777/CCT-HTr ngày 01/06/2017 của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và công văn số 190624 ngày 19/06/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách tay, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Tiết c Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vn tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”

+ Tại Tiết c Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế

“Điều 9. Thuế suất 0%

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%

c) Đối với vận tải quốc tế

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyn hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.”

- Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Căn cứ Phụ lục Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thi kinh doanh vận ti là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Căn cứ công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế.

Căn cứ vào các quy định trên, do không nêu quy trình kinh doanh và gửi tài liệu hợp đồng kèm theo, theo đó đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng hình thức xách tay của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm chưa có đủ cơ sở để xác định là hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế.

Đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan hải quan để xác định rõ hình thức kinh doanh vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách tay của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm có đúng quy định của pháp luật hay không để áp dụng chính sách thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71456/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71456/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71456/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 71456/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận chuyển xách tay Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71456/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận chuyển xách tay Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71456/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 71456/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận chuyển xách tay Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 71456/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận chuyển xách tay Hà Nội

            • 06/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực