Công văn 71462/CT-TTHT

Công văn 71462/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71462/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71462/CT-TTHT
V/v thuế TNDN đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
(Đ/c: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, - MST: 0200124891)

Trả lời công văn số 3304/2017/CV-TGĐ5 ngày 18/10/2017 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) (sau đây gọi là Ngân hàng) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định như sau:

“Điều 6. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) bằng số tiền thu được từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản;

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2009 Ngân hàng nhận tài sản là ô tô để đảm bảo khoản vay của khách hàng, đến năm 2012, do khách hàng không trả được nợ nên Ngân hàng nhận tài sản đảm bảo này để cấn trừ nợ vay của khách hàng (ô tô đã làm thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu cho Ngân hàng), đến năm 2017 Ngân hàng thực hiện thanh lý tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật thì thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản được xác định theo hướng dẫn tại Tiết đ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 nêu trên. Trường hợp hoạt động thanh lý tài sản phát sinh lỗ thì được bù trừ với lãi của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Ngân hàng (trừ lãi phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT.TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71462/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71462/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71462/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 71462/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71462/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71462/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 71462/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 71462/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo Hà Nội

            • 06/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực