Công văn 7147/BTC-QLCS

Công văn 7147/BTC-QLCS năm 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7147/BTC-QLCS 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7147/BTC-QLCS
V/v miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa.
- Ông Nguyễn Xuân Tuấn.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 3491/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị ngày 22/4/2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa và Phiếu chuyển số 582/PC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Ông Nguyễn Xuân Tun - Phòng Đăng ký kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc miễn tiền thuê đất cho các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 25/8/2015 về việc đề nghị miễn tiền thuê đất cho các Công ty Lâm nghiệp (kèm theo Công văn số 7413/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông), Bộ Tài chính đã có Công văn số 16108/BTC-QLCS ngày 30/10/2015 gửi Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất cho các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10358/VPCP-KTN ngày 10/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất cho các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Bộ Tài chính đã có Công văn số 19634/BTC-QLCS ngày 31/12/2015 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất cho các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Ông Nguyễn Xuân Tuấn liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông để thực hiện việc nộp tiền thuê đất theo đúng chế độ quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Ông Nguyễn Xuân Tuấn thực hiện theo đúng chế độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- VPCP;

- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Các Vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7147/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7147/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực20/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7147/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 7147/BTC-QLCS 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7147/BTC-QLCS 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7147/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Thoa
        Ngày ban hành20/06/2019
        Ngày hiệu lực20/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7147/BTC-QLCS 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7147/BTC-QLCS 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp

              • 20/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực