Công văn 715/BHXH-CĐ

Công văn 715/BHXH-CĐ năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 715/BHXH-CĐ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/BHXH-CĐ
V/v giải quyết chế độ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện).

Trong quá trình thực hiện giải quyết các chế độ BHXH còn một số vấn đề cần thống nhất như sau:

1. Bảo hiểm thất nghiệp:

1.1. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu hồi các trường hợp người lao động có việc làm trước thời Điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp (không đủ Điều kiện hưởng). Sau khi rà soát, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành quyết định thu hồi trợ cấp thất nghiệp của các trường hợp này nhưng chưa thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp. Để kịp thời thu hồi trợ cấp thất nghiệp, BHXH quận (huyện) thực hiện như sau:

- Khi người lao động liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH một lần thì viên chức tiếp nhận hồ sơ tra cứu dữ liệu thu hồi trợ cấp thất nghiệp theo địa chỉ: http://Serverpt/thuhoitctn. Nếu người lao động có tên trong danh sách phải thu hồi tiền thì hướng dẫn người lao động liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh (BHXH/TP) để nộp lại tiền trợ cấp thất nghiệp (thực hiện theo quy trình cấp lại sổ cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp). Chuyển hồ sơ cho tổ Chế độ giải quyết hồ sơ BHXH một lần.

- Sau khi người lao động nộp tiền trợ cấp thất nghiệp và nộp lại bản chụp Phiếu thu đúng số tiền trợ cấp thất nghiệp phải thu hồi mới chi trả trợ cấp BHXH một lần cho người lao động.

1.2. Trong quá trình gộp sổ, dồn sổ BHXH nếu có thời gian BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng thì thực hiện gộp quá trình đóng BHXH, BHTN theo quy trình gộp sổ.

2. Chế độ hưu trí:

Hiện nay trên Quyết định nghỉ việc hưởng BHXH do đơn vị sử dng lao động lập tại phần căn cứ vẫn còn th hiện căn cứ theo Luật BHXH s 71/2006/QH11. Đ nghị phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và BHXH quận (huyện) hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động Điều chỉnh phần căn cứ theo Luật BHXH số 58/2014/QH13.

3. Chế độ tuất:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 khi thực hiện giải quyết chế độ tuất đối với trường hợp có nhiều thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất một lần thì phải có biên bản thống nhất cử người đại diện nhận trợ cấp. Do BHXH Việt Nam chưa có biểu mẫu biên bản để giải quyết đối với trường hợp này nên ngày 22/01/2016 BHXH/TP đã có công văn s 274/BHXH-CĐ hướng dẫn sử dụng giấy ủy quyền để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian chờ BHXH Việt Nam ban hành chính thức mẫu biên bản, đề nghị BHXH quận, huyện hướng dn thân nhân sử dụng mu biên bản cử người đại diện nhận trợ cấp tut một lần theo mẫu đính kèm.

Yêu cầu Giám đốc BHXH quận (huyện) triển khai đến cán bộ nghiệp vụ có liên quan để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH/TP (phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, P.CĐ (02
).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BIÊN BẢN HỌP CỦA CÁC THÂN NHÂN
V
ề việc cử đại diện lập thủ tục và hưởng tr cấp tuất một lần

Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày …. tháng …… năm …… tại ……………………………..

Chúng tôi gồm các thân nhân đủ Điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần của ông (bà) ………….(1)….……… …………………, số sổ BHXH/số hồ sơ ……………….., chết ngày …./…./……. tiến hành họp để thống nhất việc cử đại diện hưởng chế độ tử tuất.

I- Thành phần thân nhân dự họp

1. Ông (Bà) …………………………. Nam/Nữ, sinh ngày …./…../……..; là (2) ……………;

Người đại diện hợp pháp (nếu có): ………….(3)……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

2. Ông (Bà) …………………………. Nam/Nữ, sinh ngày …../…../……; là (2) ……………………..;

………….

II- Nội dung họp:

Sau khi nghiên cứu kỹ quy định của chính sách về chế độ tử tuất và Khoản 2 Điều 14 nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015, chúng tôi gồm những người có tên nêu trên thống nhất cử ông (bà) ………..(4)…………………. thay mặt cho các thân nhân có tên trong Tờ khai của thân nhân (09A-HSB) nhận tiền trợ cấp tuất một lần. Đề nghị cơ quan Bo hiểm xã hội xem xét giải quyết trợ cấp tuất một lần.

Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn của mình cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp và cam kết không khiếu nại gì về sau./.

 

Xác nhận của các thân nhân (5)

Thân nhân thứ nhất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ ba
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ ...
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 715/BHXH-CĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu715/BHXH-CĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2016
Ngày hiệu lực17/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 715/BHXH-CĐ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 715/BHXH-CĐ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu715/BHXH-CĐ
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành17/03/2016
        Ngày hiệu lực17/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 715/BHXH-CĐ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 715/BHXH-CĐ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2016

            • 17/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực