Công văn 7169/VPCP-KGVX

Công văn 7169/VPCP-KGVX đẩy mạnh triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7169/VPCP-KGVX triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7169/VPCP-KGVX
V/v đẩy mạnh triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2010 (Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ), để đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020, tiếp theo ý kiến kết luận tại các Hội nghị triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành, địa phương được chọn thí điểm làm sớm (Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 28 tháng 9 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động sau để đảm bảo sự nỗ lực đồng bộ giữa các cơ quan Trung ương và các địa phương, hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực của mỗi ngành, mỗi địa phương và cả nước.

- Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực báo chí, phát thanh, truyền hình; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tài chính - ngân hàng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực du lịch, hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2010.

- Các tỉnh: Thanh Hóa, Đăk Lăk, Đồng Nai, Hậu Giang, Lào Cai và thành phố Đà Nẵng hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương mình, lấy ý kiến đóng góp của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 10 năm 2010; tiếp thu ý kiến của các Bộ để hoàn chỉnh văn bản, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 10 năm 2010.

- Các Bộ, ngành và các địa phương khác cần hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của ngành mình, địa phương mình trước ngày 10 tháng 11 năm 2010.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động sau:

+ Đăng tải tất cả các văn bản hướng dẫn về xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; tiếp nhận và trả lời các câu hỏi, đề nghị giúp đỡ của các Bộ, các địa phương.

+ Gửi dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, của tỉnh Bắc Ninh; dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, dự thảo Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 cho các Bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tham khảo.

+ Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ Chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo để làm căn cứ quan trọng đánh giá trình độ phát triển nhân lực của các ngành, các địa phương (dự kiến báo cáo lần đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2010). Sau khi hoàn chỉnh một bước sẽ gửi các Bộ, địa phương góp ý; sau đó sẽ được sử dụng như một giải pháp để quản lý việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng vào ngày 23 tháng 10 năm 2010 (dự kiến cả ngày).    

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên vào ngày 30 tháng 10 năm 2010 (dự kiến cả ngày, hình thức hội nghị trực tuyến).

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần Quy hoạch phát triển nhân lực văn hóa và thể thao), Công thương, Thông tin và Truyền thông (phần Quy hoạch phát triển nhân lực báo chí, phát thanh và truyền hình), Tư pháp và Tòa án nhân dân vào ngày 05 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng núi phía Bắc tại Lào Cai để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 12 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Tây Nguyên tại Đăk Lăk (có một số trường đại học tại Đà Nẵng và Huế cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai chung cho các tỉnh Tây Nguyên vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng Tây nam bộ tại Cần Thơ (có một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 25 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Quốc phòng, Công an vào ngày 03 tháng 12 năm 2010.

+ Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương, góp ý qua các hội nghị nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 để báo cáo Chính phủ vào giữa tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7169/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7169/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2010
Ngày hiệu lực08/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7169/VPCP-KGVX triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7169/VPCP-KGVX triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7169/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành08/10/2010
        Ngày hiệu lực08/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7169/VPCP-KGVX triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7169/VPCP-KGVX triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực

             • 08/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực