Công văn 7174/TCHQ-KTTT

Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7174/TCHQ-KTTT
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3420/HQHCM ngày 13/11/2009 của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh về thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, khoản 2 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Điều 2, Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ; Điều 2, khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2009/NĐ-CP Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt">64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, thì:

Mặt hàng xe ô tô cứu hỏa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tuỳ theo số chỗ ngồi và cấu tạo của động cơ có các mức thuế suất tương ứng.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hàng hóa thực nhập khẩu và đối chiếu với các văn bản nêu trên để tính và thu thuế mặt hàng xe ôtô cứu hỏa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7174/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7174/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2009
Ngày hiệu lực 25/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7174/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7174/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành 25/11/2009
Ngày hiệu lực 25/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu

  • 25/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực