Công văn 7178/TCHQ-GSQL

Công văn số 7178/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế TP.HCM đến các Khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7178/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 7178/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất  

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời các công văn số 2889/HQTP-NV ngày 25/09/2007, công văn số 3473/BC-HQTP ngày 06/11/2007, công văn số 3618/HQTP-NV ngày 16/11/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, công văn số 3121/HQBD-NV ngày 31/10/2007 của Cục Hải quan Bình Dương và công văn số 1655/HQĐN-NV ngày 29/10/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

1) - Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì cảng đích bao gồm cửa khẩu Bưu điện quốc tế. Theo đó, Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế là Địa Điểm làm thủ tục hải quan và cũng là cảng đích. Do vậy, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính khi đến cửa khẩu nhập thì được thực hiện thủ tục hàng hóa chuyển cảng từ cửa khẩu nhập đến Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế để làm thủ tục hải quan hoặc ngược lại đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu được thực hiện thủ tục hàng hóa chuyển cảng từ Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế đến cửa khẩu xuất để xuất khẩu.

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu sau khi đến Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế sẽ được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo đúng quy định tại Khoản 3 nêu trên (bao gồm hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai).

Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát thanh.

2) Đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế làm thủ tục hải quan thì khi vật phẩm, hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc ngược lại khi vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính.

Tại Địa Điểm kiểm tra tập trung đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (nơi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế làm thủ tục hải quan) không được tiếp tục thực hiện thủ tục đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc này và sẽ nghiên cứu bổ sung tại Thông tư mới thay thế Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu nội dung trên để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục: Pháp chế, KTTT XNK, ĐTCBL, KTSTQ, Thanh tra (để phối hợp);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7178/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7178/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7178/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7178/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 7178/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu7178/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Ngọc Túc
     Ngày ban hành26/12/2007
     Ngày hiệu lực26/12/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 7178/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất

        Lịch sử hiệu lực Công văn 7178/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất

        • 26/12/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/12/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực