Công văn 7178/VPCP-KTTH

Công văn số 7178/VPCP-KTTH về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7178/VPCP-KTTH thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7178/VPCP-KTTH
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12299/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 10 năm 2008 về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng tại các ICD thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện cụ thể, bảo đảm việc giám sát, quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu tại các ICD thuộc Chi cục Hải quan này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý
 các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7178/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7178/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2008
Ngày hiệu lực24/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7178/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7178/VPCP-KTTH thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7178/VPCP-KTTH thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7178/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành24/10/2008
        Ngày hiệu lực24/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7178/VPCP-KTTH thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7178/VPCP-KTTH thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, chuyển cảng

              • 24/10/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/10/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực