Công văn 7179/TCHQ-TXNK

Công văn 7179/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng “tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in” do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7179/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7179/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa Sinh
(Địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9870/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Địa Sinh (Công ty) về mặt hàng “tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Quy tắc 6 thuộc 6 Quy tắc tổng quát trong phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 có quy định:

“Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mới so sánh được.

CHÚ GIẢI QUI TẮC 6

(III) Phạm vi của phân nhóm hai gạch không vượt quá phạm vi của phân nhóm một gạch mà nó trực thuộc; và phạm vi của phân nhóm một gạch không vượt quá phạm vi của nhóm mà phân nhóm một gạch trực thuộc.”

Căn cứ nội dung nhóm 37.01 “Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.”

3701.10 - Dùng cho chụp X quang

3701.20 - Phim in ngay

3701.30 - Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm

- Loại khác:”

Theo đó, mặt hàng tấm bản kẽm để tạo ảnh, ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, có một chiều trên 255mm thì thuộc nhóm 37.01, phân nhóm 3701.30, mã số 3701.30.00 “-Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in).

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì việc phân loại mặt hàng của Công ty vào mã số 3701.30.00 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty được biết, thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7179/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7179/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7179/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7179/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7179/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7179/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7179/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7179/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực