Công văn 71796/CT-HTr

Công văn 71796/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71796/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hà Nội 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71796/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội
(Địa chỉ: S 63 Lý Thái T, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số thuế: 0100112148).

Trả lời công văn số AC/2015-04 ngày 22/05/2015 của Ngân hàng Mizuho Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4a, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định v khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài như sau:

Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp h sơ khai thuế, h sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.

Đối với hợp đng nhà thu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

Trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bng văn bản với cơ quan thuế địa phương nơi Nhà thu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.

Khi cơ quan thuế cp Giy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thu nước ngoài, nhà thu phụ nước ngoài thì Nhà thu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 (một) bn chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thu nước ngoài. Trường hp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thi gian bên Việt Nam chưa nhn được bản chp Giấy chứng nhn đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Vit Nam có trách nhim kê khai, khu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN thay Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu ph nước ngoài theo hướng dn ti khoản 3 Điều này.

Khi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp giy chứng nhận đăng ký thuế thì Nhà thu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ đối với doanh thu phát sinh k từ khi được cấp giy chứng nhận đăng ký thuế. S thuế GTGT bên Vit Nam đã np thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu ph nước ngoài theo tỷ l (%) không bù trừ vào s thuế GTGT phải nộp của Nhà thu nước ngoài, Nhà thầu ph nước ngoài; đng thời Nhà thầu nước ngoài, Nhà thu ph nước ngoài không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Căn cứ Điều 8, Điều 11 Thông tư s 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy định về đi tượng và điều kiện áp dụng.

Căn cứ các quy định trên và nội dung tài liệu kèm theo, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Trường hợp, Ngân hàng Mizuho Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội phát sinh phải trả các khoản lãi tiền gửi cho các nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, khi chi trả lãi tiền gửi ngân hàng, các nhà thầu này chưa có hồ sơ tài liệu chứng minh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế để tự kê khai, nộp thuế thì Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài theo quy định. Số tiền thuế Ngân hàng đã khấu trừ trước thời điểm nhà thầu nước ngoài được cơ quan Thuế cấp đăng ký thuế thì Nhà thầu không được bù tr vào s thuế phải nộp (khi Nhà thầu tự kê khai, nộp thuế) theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp, Nhà thầu nước ngoài đã đăng ký với cơ quan Thuế và được cấp mã số thuế đ tự kê khai, nộp thuế theo quy định nhưng khi chi trả lãi tiền gửi Ngân hàng vẫn thực hiện khấu trừ thuế TNDN và nộp thay vào NSNN là không đúng quy định. Ngân hàng có trách nhiệm thanh toán trả lại nhà thầu số thuế đã khấu trừ sai quy định cho nhà thầu. Số thuế đã khấu trừ, nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Ngân hàng được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Nội dung cụ thể, đề nghị Ngân hàng Mizuho Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng Mizuho Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71796/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71796/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 71796/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71796/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71796/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 71796/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 71796/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hà Nội 2015

            • 09/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực