Công văn 7180/BTC-TCHQ

Công văn 7180/BTC-TCHQ năm 2014 về hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách và điều chỉnh số thu ngân sách năm trước nhưng phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách từ 01/01 đến 31/01 năm nay do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7180/BTC-TCHQ 2014 hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách điều chỉnh số thu ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7180/BTC-TCHQ
V/v hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 490/HQHN-TXNK ngày 25/02/2014 của Cục Hải quan TP.Hà Nội, công văn số 546/HQQN-TXNK ngày 7/3/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo vướng mắc trong việc hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách và điều chỉnh số thu ngân sách năm trước (năm trước liền kề) nhưng phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách từ 01/01 đến 31/01 năm nay (năm hiện tại), vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Điểm 4 mục I Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 thì: “Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách các cấp (gồm ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau".

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc hạch toán như sau:

- Trong thời gian chỉnh lý quyết toán từ ngày 01/01 đến 31/01 hàng năm, các nghiệp vụ thoái thu hoặc điều chỉnh liên quan đến số thu ngân sách của năm trước (năm trước liền kề), thì được hạch toán phản ánh vào sổ kế toán của năm trước. Sổ kế toán năm trước phải chính thức khóa vào thời điểm kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, sau thời điểm này thì các nghiệp vụ thoái thu hoặc điều chỉnh liên quan đến số thu ngân sách của năm trước phải hạch toán phản ánh vào sổ kế toán năm nay (năm hiện tại), đồng thời lập bảng kê chi tiết các nghiệp vụ điều chỉnh nói trên và thuyết minh, giải trình kèm theo báo cáo kế toán để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Đối với các nghiệp vụ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán từ 01/01 đến 31/01 hàng năm, nhưng không liên quan đến số thu ngân sách của năm trước (năm trước liền kề), thì hạch toán phản ánh vào sổ kế toán năm nay (năm hiện tại).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 7180/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7180/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7180/BTC-TCHQ 2014 hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách điều chỉnh số thu ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7180/BTC-TCHQ 2014 hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách điều chỉnh số thu ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7180/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành30/05/2014
        Ngày hiệu lực30/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7180/BTC-TCHQ 2014 hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách điều chỉnh số thu ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7180/BTC-TCHQ 2014 hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách điều chỉnh số thu ngân sách

            • 30/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực