Công văn 7188/VPCP-QHQT

Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Vận tải đa phương thức


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7188/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 5910/TTr-BGTVT ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức, ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 2037/BTP-PLQT ngày 07 tháng 7 năm 2010, ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 7162/BCT-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2010, ý kiến của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2549/BNG-ASEAN ngày 08 tháng 7 năm 2010, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5124/BKH-KCHT&ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2010, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ: PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7188/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7188/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2011
Ngày hiệu lực13/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Vận tải đa phương thức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Vận tải đa phương thức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7188/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành13/10/2011
        Ngày hiệu lực13/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Vận tải đa phương thức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7188/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Vận tải đa phương thức

              • 13/10/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực