Công văn 719/GSQL-GQ3

Công văn 719/GSQL-GQ3 năm 2016 về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 719/GSQL-GQ3 gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/GSQL-GQ3
V/v gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần giao nhận ISO.
(Đ/c: số 154 Lô
C, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả li công văn số ISO20162005-1/TL ngày 20/05/2016 của Công ty cổ phần giao nhận ISO về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 134 Luật Thương mại, quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa tạm nhập để tham dự hội chợ triển lãm tại Việt Nam phải tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ triển lãm; không có quy định cho phép gia hạn và cơ quan có thẩm quyền gia hạn. Đ nghị Công ty thực hiện việc tái xuất hàng hóa tạm nhập tham dự hội chợ triển lãm theo đúng quy định nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ TP H
à Nội (để p/h);
- L
ưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 719/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu719/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 719/GSQL-GQ3 gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 719/GSQL-GQ3 gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu719/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 719/GSQL-GQ3 gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 719/GSQL-GQ3 gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 2016

            • 01/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực