Công văn 719/TCT-HTQT

Công văn 719/TCT-HTQT năm 2016 hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Na uy do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 719/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Na uy 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Na uy.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH SMI Slattland Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1809/2015/CVCT ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH SMI Slattland Việt Nam (Công ty SMI Việt Nam) về việc miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của ông Sigurd Alfred Slattand (ông Sigurd) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Na Uy (Hiệp định). Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Phụ lục (Addendum to Employment) Hợp đồng lao động số 30/04/02 ký giữa ông Sigurd và công ty SMI Norway quy định:

“ …………………………

Ông Sigurd A. Slattland với tư cách Tổng giám đốc Slattland Mech Industry s 13/07/48-043187 từ 1/7-08 sẽ chịu trách nhiệm thành lập SMI Vietnam và giữ cương vị Giám đc điều hành của công ty... ”

- Điều 16 (Directors’ Fees-Thù lao giám đốc) Hiệp định quy định:

“Các khoản thù lao cho giám đc và các khoản thanh toán tương tự khác do một đi tượng cư trú của một ớc ký kết nhận được với tư cách là thành viên của ban giám đc hay một tổ chức tương tự của một công ty đi tượng cư trú của Nước ký kết kia có th bị đánh thuế tại nước kia”.

Theo quy định trên, các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác mà ông Sigurd (đối tượng cư trú của Na Uy) nhận được với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty SMI Việt Nam (là đối tượng cư trú của Việt Nam) sẽ bị đánh thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty SMI Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CS, Vụ PC,
Website TCT;
- Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 719/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu719/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 719/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Na uy 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 719/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Na uy 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu719/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 719/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Na uy 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 719/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Na uy 2016

             • 24/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực