Công văn 71934/CT-TTHT

Công văn 71934/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71934/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71934/CT-TTHT
V/v thuế GTGT hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT
Địa chỉ: số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
MST: 0102065366

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 458-2/2018/CV-VNDS ngày 20/8/2018 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT hỏi về chính sách thuế GTGT của đại lý phát hành chứng chỉ tiền gửi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại tiết c khoản 8 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định:

“1. Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán;

b) Tự doanh chứng khoán;

c) Bảo lãnh chứng khoán;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.”

- Căn cứ khoản 14 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, sửa đổi khoản 3 Điều 60 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 như sau:

"3. Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.”

- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 3/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về phát hành ký phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ký hợp đồng làm Đại lý phát hành chứng chỉ tiền gửi cho Công ty CP chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội, nếu hoạt động này không thuộc các trường hợp kinh doanh chứng khoán của Luật chứng khoán thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%.

Đề nghị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT liên hệ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để làm rõ hoạt động làm đại lý phát hành chứng chỉ tiền gửi có thuộc hay không thuộc trường hợp kinh doanh chứng khoán theo Luật chứng khoán.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 4 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4
;
- Phòn
g Pháp chế;
- L
ưu: VT. TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71934/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71934/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 71934/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 71934/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 71934/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu71934/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 71934/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 71934/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi Hà Nội

              • 29/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực