Công văn 72/TCT-ĐTNN

Công văn số 72/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 72/TCT-ĐTNN hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/TCT-ĐTNN
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động cho vay, cho mượn hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 3978/CT-TTHT ngày 28/11/2005 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn tại “tình huống thứ 34, trang số 244, Sách 405 tình huống và giải đáp về thuế 2004-2005 xuất bản vào tháng 10/2004” do Tạp chí Thuế Nhà nước xuất bản hướng dẫn về việc xuất hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp được trích dẫn từ trang Web của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ đường dẫn như sau: http://www.hcmtax.gov.vn/huong dan chinh sach#hoa don chung tu có ghi: “Về nguyên tắc, cơ sở kinh doanh cho cơ sở khác vay, mượn vật tư, hàng hóa thì phải lập hợp đồng kinh tế ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, giá tiền, thời hạn trả tiền và điều khoản phạt nếu vi phạm hợp đồng.

Trường hợp cơ sở cho vay, mượn vật tư, nguyên liệu thì chứng từ sử dụng khi xuất, vận chuyển số vật tư, nguyên liệu này là hóa đơn GTGT (nếu là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) hoặc hóa đơn bán hàng (nếu là đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT). Hóa đơn phải ghi rõ hàng xuất cho vay, mượn… tên đơn vị vay, mượn, mã số thuế đơn vị cho vay, đơn vị trả, số lượng, chủng loại, quy cách, giá trị hàng hóa vật tư vay mượn…

Vì vậy, đối với hóa đơn GTGT dòng tiền thuế GTGT gạch chéo và hợp đồng vay mượn vật tư là chứng từ vận chuyển để lưu thông và để xuất trình với cơ quan thuế địa phương trong kỳ kê khai tính thuế”.

Nội dung hướng dẫn trên đây không đúng với quy định hiện hành về thuế GTGT đối với hoạt động trao đổi vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa kể cả dưới hình thức cho vay nguyên liệu, vật tư của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An giải thích cụ thể với các doanh nghiệp và hướng dẫn lại các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4213/TCT/ĐTNN ngày 17/12/2004 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn về thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Vina Chung Shing Textile, cụ thể là toàn bộ các trường hợp vay, mượn vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa được coi là một giao dịch kinh tế, các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch này phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT. Đối với các trường hợp vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu, TTĐB (nếu có) và thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đơn vị nhập khẩu khi tiến hành cho vay, mượn vật tư, hàng hóa còn phải nộp các khoản thuế đã được miễn khi nhập khẩu. Khi xuất trả hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vay mượn cũng phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT.

Đối với các trường hợp vay, mượn vật tư, hàng hóa đã lập hóa đơn, chứng từ theo hướng dẫn tại cuốn sách nêu trên thì không phải điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Tạp chí Thuế Nhà nước;
- Các ban PC-CS, DNNN;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2006
Ngày hiệu lực06/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 72/TCT-ĐTNN hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72/TCT-ĐTNN hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành06/01/2006
        Ngày hiệu lực06/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 72/TCT-ĐTNN hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 72/TCT-ĐTNN hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

              • 06/01/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/01/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực