Công văn 72000/CT-TTHT

Công văn 72000/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72000/CT-TTHT 2018 hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72000/CT-TTHT
V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Posco E&C - TC T/H gói thầu số 2 DA tuyến ĐSĐTTĐ TPHN, đoạn Nhổn - Ga HN
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội - MST: 0100150873)

Trả lời công văn số 01/2018-Pos-CT đề ngày 05/10/2018 của Công ty Posco E&C - TC T/H gói thầu số 2 DA tuyến ĐSĐTTĐ TPHN, đoạn Nhổn - Ga HN (sau đây gọi là "Công ty Posco E&C") hỏi về hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).. ”

- Căn cứ Khoản 1 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Posco E&C là nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế nhà thầu theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu). Công ty Posco E&C ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty A là 10.000.000 VNĐ đã bao gồm thuế GTGT và Công ty A đã xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Posco E&C. Tại vị trí nhà ga đang thi công Công ty Posco E&C có 3 nhà thầu phụ, thỏa thuận các nhà thầu phụ Công ty B, Công ty C và Công ty D sẽ trả tiền dịch vụ bảo vệ cho Công ty Posco E&C tương ứng với phạm vi làm việc. Khi thu lại tiền của các nhà thầu phụ. Công ty Posco E&C lập hóa đơn, kê khai tính thuế GTGT theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 1 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty Posco E&C - TC T/H gói thầu số 2 DA tuyến ĐSĐTTĐ TPHN, đoạn Nhổn - Ga HN liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đề nghị Công ty Posco E&C - TC T/H gói thầu số 2 DA tuyến ĐSĐTTĐ TPHN, đoạn Nhổn - Ga HN được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72000/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72000/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72000/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 72000/CT-TTHT 2018 hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72000/CT-TTHT 2018 hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72000/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 72000/CT-TTHT 2018 hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 72000/CT-TTHT 2018 hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

              • 29/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực