Công văn 72007/CT-TTHT

Công văn 72007/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72007/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72007/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn GTGT hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú
(Địa chỉ: 41 phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Mã số thuế: 0100106063)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 121/CV-TP ngày 11/10/2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc chính sách thuế về xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa khuyến mại như sau:

“Điều 7. Giá tính thuế

...5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

…"

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

+ Tại Khoản 9 Điều 3 sửa đổi bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư 39/2104/TT-BTC quy định về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại như sau

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT...”

- Căn cứ Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú như sau:

- Trường hợp Công ty có đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng theo đúng quy định của Luật Thương mại về xúc tiến thương mại thì giá tính thuế đối với các hàng hóa này khi lập hóa đơn GTGT là bằng không theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Trên hóa đơn được lập cho các hàng hóa khuyến mại phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại.

Nếu các hàng hóa khuyến mại này đã được lập hóa đơn và giao cho người mua, hàng hóa đã được giao, người bán và Công ty đã kê khai thuế sau đó phát hiện hóa đơn được lập đã ghi sai giá tính thuế thì Công ty và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

- Đối với các hàng hóa dùng cho chương trình khuyến mại nhưng chưa được đăng ký theo quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty phải thực hiện lập hóa đơn và kê khai tính thuế như hàng hóa biếu, tặng, cho, hàng tiêu dùng nội bộ không phục vụ tiếp tục cho quá trình sản xuất như hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC đã nêu.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72007/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72007/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72007/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 72007/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72007/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72007/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 72007/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 72007/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại Hà Nội

              • 29/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực