Công văn 7201/VPCP-KTN

Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7201/VPCP-KTN
V/v hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 123/BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012) về hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tình hình động đất tại huyện Bắt Trà My, tỉnh Quảng Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu các nguyên nhân gây rung chấn động đất theo chỉ đạo tại công văn số 4127/VPCP-KTN ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

3. Viện Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu cập nhật, cung cấp thông tin từ trạm quan trắc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các trạm quan trắc khác có liên quan cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan có liên quan để có thông tin đầy đủ, khách quan trong việc đánh giá tình hình động đất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2; cung cấp các số liệu từ các thiết bị quan trắc đặt tại công trình về động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và các cơ quan có liên quan của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và thông tin chính xác, kịp thời đến người dân trong khu vực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, CT;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT, TH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7201/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7201/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2012
Ngày hiệu lực13/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7201/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành13/09/2012
        Ngày hiệu lực13/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7201/VPCP-KTN hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My

             • 13/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực