Công văn 72012/CT-TTHT

Công văn 72012/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72012/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72012/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam
(Địa chỉ: Phòng 303, tầng 3 tòa nhà HITC, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0107499977)

Trả lời công văn số 01/2018/CV-Cibes đề ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

+ Tại Khoản 16 Điều 4 quy định về giải thích từ ngữ:

“Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”

+ Tại Điều 45 quy định về Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

“1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

- Căn cứ Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

- Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 33 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài:

"Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam thuê kho của Công ty CP Sunsun để chứa hàng thì: Trường hợp tại kho hàng đi thuê, Công ty không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Về việc đăng ký kho hàng, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72012/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72012/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72012/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 72012/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72012/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72012/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 72012/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 72012/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài Hà Nội

              • 29/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực