Công văn 72015/CT-TTHT

Công văn 72015/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72015/CT-TTHT 2018 sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72015/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam
(Địa chỉ: số 292 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, MST: 0100773885)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03-18/KT ngày 26/9/2018 của Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Luật doanh nghiệp số 38/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, quy định quyền của doanh nghiệp như sau:

1. Tự do kinh doanh trong nhng ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng...”

- Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hưng dn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng ln theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài...”

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính trực tiếp trên GTGT như sau:

1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá q...”

- Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, s thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp t chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty có mua quà tng là vàng (mề đai, đồng xu tính theo đơn vị chỉ/cái) của Công ty vàng bạc SJC đ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mại của Công ty. Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, các sản phẩm là vàng mua trên không dùng hết, Công ty bán lại cho Công ty vàng bạc SJC thì hoạt động phát sinh bán vàng của Công ty là đột xuất, không phi hoạt động kinh doanh thường xuyên, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán vàng này, trên hóa đơn GTGT dòng thuế suất không ghi và gạch chéo. Đồng thời Công ty phải nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đối với doanh thu bán vàng nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Ph
áp Chế;
- Lưu: V
T, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72015/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72015/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72015/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 72015/CT-TTHT 2018 sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72015/CT-TTHT 2018 sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72015/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 72015/CT-TTHT 2018 sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 72015/CT-TTHT 2018 sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên Hà Nội

              • 29/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực