Công văn 72072/CT-HTr

Công văn 72072/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72072/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72072/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dae Myoung GEC Việt Nam
(Địa chỉ: P.1305 tầng 13, tòa nhà TTC, lô B1A, cụm SXTTCN & CNN Cầu Giấy, phố Duy Tân, p.Dịch Vọng Hậu, q.Cầu Giấy; MST: 0102786167)

Trả lời công văn số: 918/2015/CV-DM ngày 18/09/15 và công văn số 2210/2015/CV-DM ngày 22/10/2015 về việc giải trình bổ sung thông tin của Công ty TNHH Dae Myoung GEC Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định:

“Điều 20. Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký...”.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hóa đơn.

+ Tại khoản 1h, Điều 4 quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập.

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

... h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn”.

+ Tại khoản 1, khoản 2d, Điều 16 quy định về lập hóa đơn.

- Căn cứ khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

- Căn cứ khoản 2.37, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư s119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ ... thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trưng hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công tr cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ bên bán đã xuất hóa đơn và giao cho Công ty, trên hóa đơn người bán đã thực hiện ký tên trên liên 1 và in sang các liên tiếp theo thì vẫn được chấp nhận là chứng từ kế toán để kê khai thuế GTGT và hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp, Công ty ký hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn kỹ thuật của nhà thầu nước ngoài với giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN thì:

- Về thuế GTGT: Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Về thuế TNDN: Trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài với giá thanh toán đã bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 2.37, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Dae Myoung GEC Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72072/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72072/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 72072/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72072/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72072/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 72072/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 72072/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015

         • 10/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực