Công văn 7211/VPCP-NN

Công văn số 7211/VPCP-NN về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7211/VPCP-NN phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7211/VPCP-NN
V/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2373/TTr-ĐĐ ngày 28 tháng 8 năm 2007), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7056/BKH-KTNN ngày 27 tháng 9 năm 2007), Tài chính (công văn số 12992/BTC-ĐT ngày 27 tháng 09 năm 2007), Xây dựng (công văn số 2276/BXD-KTQH ngày 25 tháng 10 năm 2007), Giao thông vận tải (công văn số 6659/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007), Khoa học và Công nghệ (công văn số 2705/BKHCN-KHCNN ngày 18 tháng 10 năm 2007), Công Thương (công văn số 1346/BCT-KTAT ngày 21 tháng 09 năm 2007) và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 4913/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 11 năm 2007) về việc phê duyệt Quy hoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại các công văn nêu trên; chỉ đạo hoàn chỉnh lại nội dung điều chỉnh Quy hoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, KH&CN,
Công Thương, GTVT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, CN, TH, Ban XDPL,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ.22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7211/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7211/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2007
Ngày hiệu lực12/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7211/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7211/VPCP-NN phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7211/VPCP-NN phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7211/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành12/12/2007
        Ngày hiệu lực12/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7211/VPCP-NN phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7211/VPCP-NN phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

            • 12/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực