Công văn 7220/VPCP-CN

Công văn 7220/VPCP-CN năm 2018 về bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh, thân thiện với môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7220/VPCP-CN 2018 bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7220/VPCP-CN
V/v bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh, thân thiện với môi trường

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về bài báo đăng trên Báo Saigon Times (Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh việc phát triển cảng biển theo hướng “cảng xanh” thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển. Hiện tại nhiều cảng biển, lượng dầu mặt nước khá cao và chưa được thu gom, xử lý. Để xây dựng cảng xanh phải có hành lang pháp lý về xây dựng và vận hành cảng biển, có chế tài ràng buộc để giảm thiểu các tác động đến môi trường), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và áp dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trư
ng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, PL, NN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7220/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7220/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2018
Ngày hiệu lực30/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7220/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7220/VPCP-CN 2018 bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7220/VPCP-CN 2018 bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7220/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/07/2018
        Ngày hiệu lực30/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7220/VPCP-CN 2018 bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7220/VPCP-CN 2018 bài báo đăng trên Báo Saigon Times về phát triển cảng xanh

              • 30/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực